Zaproszenie na promocję jubileuszowego wydawnictwa

Z okazji 100. rocznicy powołania polskiej sieci archiwalnej Archiwum Państwowe w Kaliszu zaprasza na promocję jubileuszowego wydawnictwa pt.

"Sto dokumentów na stulecie
Wybór materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Kaliszu"

z udziałem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka

22 października 2019 r., godz. 13.00, Archiwum Państwowe w Kaliszu, ul. Poznańska 207, 62-800 Kalisz.