Promocja jubileuszowego wydawnictwa

22 października 2019 r. Archiwum Państwowe w Kaliszu uroczyście zapromowało swoje najnowsze wydawnictwo pt. Sto dokumentów na stulecie Wybór materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Kaliszu. W spotkaniu udział wzięli m. in. Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak; Prezydent miasta Kalisza Krystian Kinastowski; Starosta Kaliski Krzysztof Nosal; kierownik Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatury w Kaliszu Anna Zarębska reprezentująca Wojewodę Wielkopolskiego; prezes Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu prof. dr hab. Ewa Andrysiak; Senator RP wybrany w pierwszych wolnych wyborach 1989 r. prof. dr hab. Jerzy Pietrzak; naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu Grażyna Dziedziak; przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ "Solidarność" Bernard Niemiec; dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu Adam Borowiak; dyrektor Muzeum Regionalnego w Pleszewie Adam Staszak; komendant Straży Miejskiej w Kaliszu Dariusz Hybś; archiwista Archiwum Diecezjalnego w Kaliszu ks. dr Sławomir Kęszka reprezentujący Biskupa Kaliskiego; radny miejski Leszek Ziąbka; zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu st. bryg. Dariusz Byliński; ks. prałat Stanisław Tofil z Parafii św. Piotra i Pawła w Kaliszu; prezes Stowarzyszenia im. H. Sutarzewicz w Kaliszu Elżbieta Stadtmüller; wicedyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu Grażyna Stępniewska; dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sowinie Błotnej Maciej Grzesiński; przyjaciele i sympatycy archiwum, w tym prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Archiwaliów Mariusz Kurzajczyk, archiwiści zakładowi Grzegorz Szczerkowski i Artur Woelke ze Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim i z Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Adam Walczak z Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Łukasz Jędrzejak z Urzędu Gminy w Ostrowie Wielkopolskim oraz Tadeusz Wojtczak z Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim; młodzież z V Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu z dyrektorem szkoły Beatą Szulc; przedstawiciele mediów m. in. Telewizja Kalisz i Radio Centrum Kalisz; pracownicy APK. W tak podniosłym dniu gościem specjalnym promocji był Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk.

Spotkanie otworzyła dyrektor APK dr Grażyna Schlender witając tak znamienite grono gości i podkreślając, że książka ukazała się w ramach obchodów 100. rocznicy powołania polskiej, państwowej sieci archiwalnej. W listopadzie 1918 r. Polska odzyskała niepodległość, a zaledwie 3 miesiące później, 7 lutego 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekret o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami. To świadczy o wadze i roli archiwów w rozwoju polskiej państwowości. Archiwa świętują przez cały rok, a dzięki inicjatywie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka doszło do wydania w ramach ogólnopolskiej serii wydawniczej okolicznościowego albumu prezentującego wybór 100 dokumentów z zasobu APK. Pani Dyrektor podziękowała Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych za pomoc finansową w wydaniu książki i ustalenie projektu graficznego całej serii.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk w swojej przemowie nawiązał do słów dr Grażyny Schlender podkreślając krótki czas jaki minął od powstania państwa polskiego do powołania państwowej sieci archiwalnej. Wówczas sieć była skromna i obejmowała w terenie archiwum w Lublinie, Piotrkowie, Płocku i Lwowie. Dziś sieć obejmuje 33 archiwa i ponad 70 oddziałów. Promowana seria wydawnicza ma za zadanie pokazać, jakie archiwalia można zobaczyć w poszczególnych archiwach. Dr Paweł Pietrzyk wyraził zadowolenie z faktu, iż kaliskie archiwum współpracuje z tyloma instytucjami na gruncie lokalnym. To otwarcie "na zewnątrz" jest niezwykle istotne i pomaga w codziennej pracy.

Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak przekazał na ręce dyrektor APK gratulacje z okazji wydania książki i organizacji promocji w ramach 100-lecia państwowej sieci archiwalnej. Nawiązał przy tym do wspaniałych tradycji kaliskich archiwów, gdyż od momentu lokacji miasta funkcjonowało w Kaliszu archiwum miejskie, a potem starościńskie. Zawirowania czasów zaborów spowodowały, że sporo archiwaliów wywieziono do innych miast. Dlatego bardzo istotne jest promowanie obecnego zasobu archiwum, a książka będzie z pewnością istotnym wkładem w ową promocję.

Prezydent miasta Kalisza Krystian Kinastowski również pogratulował wydania publikacji i podziękował za to, co Archiwum Państwowe w Kaliszu robi od lat dla miasta Kalisza. Promocja jest niezmiernie istotnym czynnikiem, ale równie ważne jest wiedza, którą można sobie przyswoić w ciszy i skupieniu w pracowni naukowej. Krystian Kinastowski przyznał, że sam wielokrotnie miał okazję korzystać z zasobu APK i bardzo sobie chwali możliwość obcowania z historią.

Anna Zarębska złożyła na ręce dyrektora APK podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz archiwum i gratulacje w imieniu Wojewody Wielkopolskiego. Archiwa państwowe są ważnym urzędem, w którym przechowywane są dokumenty na temat chociażby spraw własnościowych, czy innych losów ludzkich.

Starosta Kaliski Krzysztof Nosal dodał, że dokumenty są na ogół doceniane przez społeczeństwo w momencie, gdy ich już zabraknie. Dlatego warto dbać o nasze obecne dziedzictwo narodowe. Starosta podziękował archiwistom za ich pracę i życzył czerpania radości z pielęgnowania przeszłości.

Ks. dr Sławomir Kęszka przekazał pozdrowienia i gratulacje od Księdza Biskupa zapewniając o gotowości do współpracy z Archiwum Państwowym w Kaliszu.

Podobne zapewnienia o współpracy przekazała prof. dr hab. Ewa Andrysiak dodając, że publikacja będzie stanowić ważną pomoc w pracy badaczy skupionych wokół Towarzystwa Przyjaciół Książki i Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Bernard Niemiec podziękował dr Grażynie Schlender za badania nad najnowszą historią Kalisza i regionu kaliskiego zaznaczając przy tym, że zbliża się 40. rocznica powstania NSZZ "Solidarność" i związkowcy są zainteresowani podjęciem współpracy z Archiwum Państwowym w Kaliszu w zakresie organizacji jubileuszu.

W dalszej części spotkania dr Grażyna Schlender zapromowała wydawnictwo i podziękowała pracownikom APK zaangażowanym w wybór archiwaliów i sporządzenie opisów: Annie Bestian-Zając, Marii Doktór i Edycie Pietrzak. Osobne podziękowania skierowano do tłumaczy: Dariusza Natkowskiego i formy Logos Translation, Małgorzaty Grzesińskiej, Haliny Marcinkowskiej, Zofii Wojciechowskiej, dr. Karola Górskiego oraz właściciela firmy "Edytor" Sławomira Woźniaka z Kalisza, który odpowiadał za skład i druk albumu.

Następnie Anna Bestian-Zając przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej omówiła poszczególne elementy składowe książki: wstęp, wprowadzenie, przedmowę, część zasadniczą w postaci wyboru archiwaliów przyporządkowanych do siedmiu okresów historycznych, bibliografię. Goście poznali układ, według którego były tworzone wszystkie opisy: najpierw podaliśmy nazwę dokumentu i zespołu, z którego pochodzi, dalej zredagowano obszerne omówienie tematyki wiodącej w dokumencie oraz określono kiedy i skąd dokument trafił do zasobu. Dla osób szczególnie zainteresowanych, każdy obiekt zaopatrzono w fachową bibliografię. Ogólnie książka prezentuje 65 dokumentów aktowych, 16 fotografii, 9 druków ulotnych, 4 mapy i plany, 3 afisze i plakaty, 2 czasopisma oraz 1 projekt stanowiący dokumentację techniczną.

Dr Grażyna Schlender wręczyła po egzemplarzu publikacji zaproszonym gościom z nadzieją na życzliwe przyjęcie i miłą lekturę. Nad walorami publikacji można było dyskutować dalej podczas poczęstunku składającego się m. in. z jubileuszowego tortu.

Na koniec uroczystości pracownicy Archiwum Państwowego w Kaliszu zapozowali do pamiątkowej fotografii z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych dr. Pawłem Pietrzykiem.

dr Grażyna Schlender wita gości i prezentuje książkę. Obok stoi dr Paweł Pietrzyk Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.
Od lewej stoją m.in dr Paweł Pietrzyk, Krystian Kinastowski, Tomasz Ławniczak, Anna Zarębska.
Sala wystawowa APK pełna gości.
Od prawej stoją Bernard Niemiec, Adam Borowiak, prof. Jerzy Pietrzak (piąty od prawej), obok Stanisław Małyszko.
Przemawia dr Paweł Pietrzyk Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.
Przemawia Tomasz Ławniczak poseł na Sejm IX kadencji.
Przemawia Krystian Kinastowski Prezydent Kalisza.
Przemawia Krzysztof Nosal Starosta Kaliski.
Starosta Kaliski składa życzenia Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych z okazji jubileuszu.
W imieniu Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka przemawia ks. prałat Sławomir Kęszka.
Goście spotkania.
Przemawia Bernard Niemiec przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Wielkopolska Południowa w Kaliszu.
Grażyna Schlender dyrektor AP w Kaliszu prezentuje album pt. Sto dokumentów na stulecie. Wybór materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Kaliszu.
Goście Archiwum.
Dyrektor Archiwum przedstawia autorki albumu. Stoją od lewej Edyta Pietrzak, Anna Bestian- Zając i Maria Doktór.
O książce opowiada Anna Bestian-Zając.
Dyrektor Archiwum G. Schlender wręcza egzemplarz książki dr. Pawłowi Pietrzykowi Naczelnemu Dyrektorowi.
Dyrektor Archiwum G. Schlender wręcza symboliczny egzemplarz książki Prezydentowi Kalisza.
Stoją od prawej dr Paweł Pietrzyk Naczelny Dyrektor, dr Grażyna Schlender dyrektor AP w Kaliszu i Adam Staszak dyrektor Muzeum Regionalnego w Pleszewie.
Okolicznościowy tort z okazji stulecia powołania sieci archiwalnej w Polsce.
Naczelny Dyrektor z symbolicznym kawałkiem tortu.
Wspólne zdjęcie pracowników Archiwum Państwowego w Kaliszu z dr Pawłem Pietrzykiem Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych oraz prof. dr. hab. Jerzym Pietrzakiem.