Podsumowanie obchodów 100. rocznicy powołania państwowej sieci archiwalnej

5 grudnia 2019 r. Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim było współorganizatorem ogólnopolskiej uroczystości podsumowującej tegoroczną 100. rocznicę powołania polskiej sieci archiwalnej. Historia zatoczyła koło, gdyż m. in. w Piotrkowie Trybunalskim, 100 lat temu powołano do istnienia jedno z pierwszych archiwów państwowych w Polsce.

Gospodarzem spotkania był Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk oraz dyrektor Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim dr Tomasz Matuszak. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego reprezentował Dyrektor Generalny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Czuba. W uroczystości udział wzięli dyrektorzy archiwów państwowych z całej Polski. Archiwum Państwowe w Kaliszu reprezentowała dr Grażyna Schlender.

W trakcie uroczystości dyrektor AP w Piotrkowie Trybunalskim dr Tomasz Matuszak omówił dzieje piotrkowskiego archiwum. Wszystkim gościom zaprezentowano także wszystkie dotąd wydane tomy wspólnej serii wydawniczej NDAP stanowiącej pamiątkę 100. rocznicy powołania polskiej państwowej sieci archiwalnej - znalazł się pośród nich także album wydany przez Archiwum Państwowe w Kaliszu pt. "Sto dokumentów na stulecie Wybór materiałów z zasobu Archiwum Państwowego w Kaliszu".

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk podsumował kończący się rok jubileuszowy przypominając najważniejsze momenty obchodów począwszy od inauguracji 7 lutego 2019 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, poprzez liczne wydarzenia lokalne organizowane przez poszczególne archiwa, na projekcie Archiwów Rodzinnych Niepodległej kończąc.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych podziękował wszystkim dyrektorom i pracownikom za wkład i zaangażowanie na rzecz wizerunku sieci archiwów państwowych, życząc jednocześnie zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej misji.

Dr Grażyna Schlender wręcza na ręce dyrektora AP w Piotrkowie Trybunalskim jubileuszowy upominek. Fot. Jacek Rajkowski
Kierownictwo NDAP oraz dyrektorzy archiwów państwowych. Fot. Jacek Rajkowski
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk. Fot. Jacek Rajkowski
Podsumowanie obchodów 100. rocznicy powołania państwowej sieci archiwalnej. Fot. Jacek Rajkowski
Przemawia dr Tomasz Matuszak. Poniżej wydawnictwa upamietniające 100. rocznicę powołania archiwów państwowych. Fot. Jacek Rajkowski
Uczestnicy uroczystego podsumowania obchodów 100. rocznicy powołania państwowej sieci archiwalnej. Fot. Jacek Rajkowski