Spotkanie opłatkowe

Dnia 20 grudnia 2019 r. w siedzibie Archiwum Państwowego w Kaliszu odbyło się Walne Zebranie Członków kaliskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (SAP). W świątecznym spotkaniu udział wzięło 15 członków SAP. Zebranie otworzył Karol Andrzejewski - prezes kaliskiego Oddziału, witając wszystkich przybyłych członków.

Na początku zebrania Dyrektor Archiwum dr Grażyna Schlender złożyła wszystkim członkom życzenia a po nich nastąpiło uroczyste dzielenie się opłatkiem.

W dalszej części zebrania Prezes kaliskiego Oddziału przedstawił relacje z posiedzenia Zarządu Głównego SAP z udziałem członków Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, prezesów Oddziałów oraz przewodniczących Sekcji SAP z dnia 28 września. Na szczególną uwagę zasługiwała informacja o opłacaniu składek i weryfikacji członków w Oddziałach. Przedstawiono także wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej SAP w Oddziale kaliskim. Ponadto poruszono kwestie związane z wykorzystywaniem forów społecznościowych do promocji SAP.

Następnie głos zabrała Krystyna Bęcka - skarbnik - przedstawiając informacje o opłacaniu składek członkowskich kaliskiego Oddziału SAP.

W części dotyczącej stosowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych Prezes kaliskiego Oddziału omówił kwestie związane z przeprowadzaniem ekspertyz archiwalnych, z dokumentacją medyczną, kierowców i pojazdów.