Komitet Obchodów Roku Rodziny Fibigerów w Kaliszu

Rada Miejska w Kaliszu, na wniosek Prezydenta miasta Kalisza Krystiana Kinastowskiego, zdecydowała, że rok 2020 będzie rokiem Rodziny Fibigerów w Kaliszu.

W związku z powyższym, 21 stycznia 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie zawiązanego Komitetu Obchodów Roku Rodziny Fibigerów w Kaliszu. Obecni na nim byli m. in. Prezydent miasta Kalisza Krystian Kinastowski, córka Gustawa Arnolda III Fibigera - Elwira Fibiger wraz z córką Judytą, przedstawiciele instytucji kultury i nauki, w tym dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu dr Grażyna Schlender. W trakcie spotkania ustalono charakter obchodów, wkład poszczególnych instytucji w ich organizację oraz plan działania w obrębie całego roku.