Archiwum Państwowe w Kaliszu ma kolejnego doktora nauk humanistycznych

29 lipca 2020 r. na Wydziale Historii UAM w Poznaniu odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej starszego archiwisty Oddziału II Opracowania i Udostępniania Materiałów Archiwalnych Anny Bestian-Zając pt. "Donos obywatelski na Ziemi Kaliskiej w latach 1945-1989 w świetle materiałów archiwalnych władz terenowych".

Obronie przewodniczył Prodziekan Wydziału Historii prof. dr hab. Przemysław Matusik. Promotorem pracy była prof. dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska z Wydziału Historii UAM, recenzentami zaś prof. dr hab. Małgorzata Machałek z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz prof. dr hab. Józef Brynkus z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

W obronie uczestniczyła najbliższa rodzina doktorantki oraz przedstawiciele Archiwum Państwowego w Kaliszu: Dyrektor dr Grażyna Schlender, Kierownik Oddziału II Opracowania i Udostępniania Materiałów Archiwalnych Edyta Pietrzak oraz starszy archiwista Maria Doktór. „Świeżo upieczonej” Pani Doktor serdecznie gratulujemy!