Zaproszenie

Archiwum Państwowe w Kaliszu oraz Archiwum Państwowe w Poznaniu, w ramach realizacji grantu Europa Narodów. Źródła do dziejów miast Polski przedrozbiorowej, zapraszają na prelekcję Jerzego Łojko wraz z prezentacją multimedialną pt. Europejczyk i Wielkopolanin Jan Zemełka. Mieszczanin Kalisza

13 października 2020 r., godz. 12.00, Archiwum Państwowe w Kaliszu, ul. Poznańska 207

Spotkanie odbędzie się z udziałem:

  • dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu Henryka Krystka
  • kierownika Pracowni Konserwacji Materiałów Archiwalnych w Archiwum Państwowym w Poznaniu dr. Przemysława Wojciechowskiego
  • badacza dziejów Wielkopolski od XI do XVIII w. Jerzego Łojko, specjalizującego się w źródłoznawstwie, autora publikacji pt. "Średniowieczne herby polskie", "Civitas Pyzdry. Dzieje miasta do roku 1793", "Civitas Konin. Dzieje miasta i okolicy do schyłku XVIII stulecia".