Prelekcja Mariusza Kurzajczyka

W ramach X Marcowego Maratonu Archiwalnego 16 marca 2021 r. odbyła się prelekcja prezesa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Archiwaliów Mariusza Kurzajczyka pt. Kiedy naprawdę powstała "Prosna" Kalisz? Między prawda a mitem. Z historii kaliskiego sportu. Organizatorem spotkania było Archiwum Państwowe w Kaliszu i Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Archiwaliów. W spotkaniu uczestniczyli członkowie KTPA oraz dr Rafał Szubert z Zakładu Historii Sportu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Mariusz Kurzajczyk urodził się w Kaliszu, obecnie mieszka w Kościelnej Wsi. Jest absolwentem III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Kaliszu i historii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od 1991 r. pracuje jako dziennikarz, a od 5 lat jest redaktorem prowadzącym "Ziemi Kaliskiej". Interesuje się historią regionu, a przede wszystkim dziejami kaliskiego sportu. Jest autorem wielu publikacji prasowych poświęconych temu zagadnieniu. Pełni funkcję prezesa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Archiwaliów. Od kilkunastu lat bierze udział w biegach długich i maratońskich. Niedługo zaliczy 200 dystans w swoim życiu.

Prezes KTPA nadmienił we wstępie, że "Prosna" Kalisz jest najstarszym klubem piłkarskim w Kaliszu. Dlatego warto sprawdzić jak daleko sięga tak naprawdę jego historia.

W 1911 r. w Kaliszu odbył się pierwszy mecz piłkarski pomiędzy klubem "Korona" Warszawa i drużyną Łódzkiego Klubu Sportowego. Te rozgrywki dały impuls do rozwoju piłki nożnej w mieście. W 1917 r. odbył się drugi oficjalny mecz pomiędzy drużyną kaliskiego Gimnazjum i Szkoły Realnej. Wedle wspomnień Witolda Jarmutowskiego, krótko po tych rozgrywkach powstała "Prosna" Kalisz, która swój pierwszy mecz rozegrała w Sieradzu. Zawodnicy mieli z niego wracać pieszo. Wiadomo także, że w 1933 r. "Prosna" Kalisz oficjalnie obchodziła jubileusz 15-lecia klubu. Wynika to z ówczesnych artykułów prasowych. W "Przeglądzie Sportowym" z kolei zapisano, że w 1921 r. do Poznańskiego Związku Piłki Nożnej przynależał jeden klub z Kalisza. Z powyższych zapisów wynika więc, że klub pomimo tego, że został oficjalnie zarejestrowany dopiero w grudniu 1922 r., działał już wcześniej. Obecnie w Kaliszu wielu sądzi, że "Prosna" Kalisz to jedyny klub, który działał nieprzerwanie. To nieprawda. W rozgrywkach w 1939 r. nie brali udziału zawodnicy "Prosny" Kalisz. Klub przechodził w tym czasie poważny kryzys finansowy i połączył się z zawodnikami z klubu wojskowego.

Prelekcja na temat genezy i historii "Prosny" Kalisz spotkała się z dużym zainteresowaniem obecnych osób na sali. Pytano m. in. o to, czy "Prosna" odbywała derby z klubem KKS i do jakich innych źródeł odnośnie historii klubu "Prosna" udało się dotrzeć prelegentowi. Na koniec wykonano pamiątkowe wspólne zdjęcie.