Debata pt. "Stan wojenny w Wielkopolsce w perspektywie historyków"

22 września 2021 r. w siedzibie "Przystanku Historia" w Poznaniu z inicjatywy Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu odbyła się debata pt. "Stan wojenny w Wielkopolsce w perspektywie historyków".

Moderatorem spotkania był prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn. Na pytania odnośnie stanu wojennego w kontekście lokalnym - wojewódzkim odpowiadali: dr Przemysław Zwiernik z IPN Oddział w Poznaniu (woj. poznańskie, woj. leszczyńskie), ks. dr Jarosław Wąsowicz (woj. pilskie), naczelnik OBEP IPN Oddział w Poznaniu prof. UAM dr hab. Konrad Białecki (woj. konińskie) i dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu dr Grażyna Schlender (woj. kaliskie).

Omawiane zagadnienia dotyczyły operacji wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, reakcji społeczeństwa na ogłoszenie stanu wojennego, tworzenia się podziemnych struktur i wpływu zniesienia stanu wojennego na sytuację społeczno-polityczną w skali lokalnej.

Dyrektor APK w swoich wystąpieniach m. in. wspomniała o osobach szczególnie zaangażowanych w działalność związkową, represjonowanych w stanie wojennym i tych, którzy tworzyli strukturę podziemną w latach 1982-1984 (Tymczasowy Komitet Koordynacyjny). Wspomniała także o roli o. Stefana Dzierżka - jezuity, który wspierał swoją postawą i czynem działaczy opozycji komunistycznej w Kaliszu.

Grupa pięciu siedzących osób
Dwie osoby w trakcie debaty
Trzy stojące osoby