Zebranie naukowe poświęcone historii Armii Krajowej

We wtorek 12 kwietnia 2022 roku w Archiwum Państwowym w Kaliszu, odbyło się zebranie naukowe poświęcone Armii Krajowej w okręgu kaliskim.

W związku z przypadająca w tym roku 80. rocznicą powstania największej armii podziemnej okupowanej Europy lat 1939-1945 młodszy archiwista Tomasz Dalinkiewicz przedstawił genezę jej powstania. Następnie omówił działalność Armii Krajowej w okręgu kaliskim. Na zebraniu poruszone zostały niemieckie represje i egzekucje Polaków, a także akcje żołnierzy AK. Przedstawiona została sylwetka podporucznik Haliny Kłąb/Szwarc działającej przez dwa lata w Kaliszu, a będącej najlepszą agentką wywiadu AK. Przedstawione zostały również powojenne losy żołnierzy armii podziemnej oraz kaliskie stowarzyszenia skupiające kombatantów.

Na koniec Tomasz Dalinkiewicz polecił literaturę tematu. Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem pracowników.