Podsumowanie konkursu "Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego"

15 czerwca 2022 r., Archiwum Państwowe w Kaliszu zorganizowało podsumowanie tegorocznej edycji konkursu "Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego". Uroczystość przygotowana na terenie kampusu Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego zgromadziła wielu gości m. in.: wiceprezydenta Miasta Kalisza Grzegorza Kulawinka reprezentującego prezydenta Krystiana Kinastowskiego, dyrektora kaliskiej delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Żanetę Lasiecką-Stodolną reprezentującą wojewodę wielkopolskiego, naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza Grażynę Dziedziak, starszego archiwistę Ewelinę Kurzobrocką-Pipia reprezentującą starostę kaliskiego, dyrektora Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu Jolantę Nowosielską, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu Roberta Kucińskiego, prezesa Stowarzyszenia im. H. Sutarzewicz Elżbietę Stadtmüller, która wystąpiła także w roli prelegenta. Oprócz tego w podsumowaniu wzięli udział uczniowie szkół regionu kaliskiego wraz z nauczycielami i dyrektorami placówek oświatowych.

Uroczystość otworzyła dr Grażyna Schlender nadmieniając, że konkurs jest organizowany od 28 lat. Najpierw odbywał się pod auspicjami kaliskiej biblioteki. Od 2008 r. jego głównym organizatorem jest Archiwum Państwowe w Kaliszu. Zawsze w ocenie prac bierze się pod uwagę rzetelność informacji i kreatywność autorów. Świadectwem tego jest dobrze skonstruowana bibliografia. O wadze konkursu, jego roli w popularyzowaniu historii regionu, niech świadczy fakt, iż jego współorganizatorami od lat są Miasto Kalisz i Starostwo Powiatowe w Kaliszu.

Nieodłącznym elementem podsumowania każdej edycji jest prelekcja gościa specjalnego. W tym roku, z racji obchodów Roku Marii Konopnickiej, Elżbieta Stadtmüller omówiła "Kaliskie upamiętnienia Marii Konopnickiej". Prezes Stowarzyszenia im. H. Sutarzewicz w Kaliszu wyjaśniła, że po debiucie Marii Konopnickiej, kaliszanie zdawali sobie sprawę z wartości jej twórczości. Czytano ją na spotkaniach u Felicji Łączkowskiej, a poetkę obdarowywano adresami i dyplomami – warto wspomnieć ten od lutnistek kaliskich, przechowywany obecnie w Żarnowcu. W Kaliszu ważną pamiątkę stanowi tablica epitafijna matki pisarki, znajdująca się w kruchcie kościoła o. jezuitów. Inne formy upamiętnienia, pojawiły się w mieście po śmierci Konopnickiej – warto wspomnieć tablicę na fasadzie pałacu Puchalskich, pomnik Marii Konopnickiej na ul. Nowy Świat odsłonięty w 1962 r., medalion na jednej z kamienic Głównego Rynku, tablicę w kaliskiej katedrze przygotowaną z okazji 100. rocznicy wykonania "Roty" w Krakowie przez śpiewaków pochodzących z trzech zaborów. 9 czerwca 2022 r. tablica upamiętniająca Halinę Sutarzewicz – badaczkę życia i twórczości Konopnickiej, zawisła w gmachu byłego Studium Nauczycielskiego w Kaliszu, obecnie Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM. Inną formą upamiętnienia było powołanie Koła im. Marii Konopnickiej w Kaliszu przez Halinę Sutarzewicz, które swój najlepszy okres miało w latach 1962-1987. W 1960 r. powstał duży gmach dla potrzeb Studium Nauczycielskiego, którego patronką była właśnie Konopnicka. W 1980 r. w pałacu Puchalskich powstała Izba Muzealna, która gromadziła portrety poetki, fotokopie dokumentów, dwa eksponaty: solniczkę i lichtarz z dawnego domu Konopnickich w Kaliszu. Izba działała przez 10 lat. Została zlikwidowana na początku 1991 r. Zbiory były przez pewien czas przechowywane m. in. w siedzibie "Solidarności" na al. Wolności, by w końcu trafić do zbiorów specjalnych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu. Po likwidacji Koła im. Marii Konopnickiej powołano do istnienia Stowarzyszenie im. H. Sutarzewicz, którego pierwsze spotkanie odbyło się w Filii nr 9 MBP w Kaliszu. Maria Konopnicka ma w Kaliszu swoją ulicę, patronuje Szkole Podstawowej Nr 10, a Przedszkole Nr 12 nosi imię Koszałka Opałka.

Po wysłuchaniu prelekcji przyszedł moment na ogłoszenie wyników zmagań konkursowych. Protokół z posiedzenia Jury został przeczytany przez jego sekretarza, dr Annę Bestian-Zając. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 21 prac, w tym 16 ze szkół podstawowych i 5 ze szkół średnich. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 45 uczestników – 32 ze szkół podstawowych i 13 ze szkół średnich. Zadanie polegało na opracowaniu 2 tematów z puli 3: Śladami Marii Konopnickiej w Kaliszu; Tajemnice Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu; Kaliski Główny Rynek. Prace były oceniane przez Jury w składzie: dr Grażyna Schlender – przewodnicząca; Edyta Pietrzak – członek; dr Anna Bestian-Zając – sekretarz. W tegorocznej edycji największą popularnością cieszył się temat związany z Marią Konopnicką – opracowano go 17 razy. 16 prac dotyczyło Głównego Rynku, a 9 Sanktuarium św. Józefa. Pośród złożonych prac nie było formy dominującej. Uczniowie sporządzali tradycyjne makiety, szkice, albumy i opracowania pisemne, dobrze czuli się także w roli aktorów w nagraniach filmowych. Tradycyjnie już część prac miało charakter prezentacji multimedialnych. Zmagania konkursowe odbywały się w dwóch kategoriach wiekowych: dla uczniów szkół podstawowych i dla uczniów szkół średnich.

Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza w kategorii szkół podstawowych otrzymały: Marlena Klaska, Oliwia Tułacz i Gabriela Wąsik ze Szkoły Podstawowej w Brzezinach – opiekun: Alicja Krajewska, dyrektor szkoły: Maria Więcław. Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza w kategorii szkół średnich otrzymali: Justyna Nawrotkiewicz i Kacper Kurczewski z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu – opiekun Izabella Galuba-Bryja, dyrektor szkoły Agnieszka Korotczuk. Nagrody zostały wręczone przez wiceprezydenta Miasta Kalisza Grzegorza Kulawinka.

Nagrodę Starosty Kaliskiego w kategorii szkół podstawowych zdobyła Julia Gmyrek ze Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu – opiekun Joanna Musiał-Gałdusińska, dyrektor szkoły: Dagmara Zimoch. Nagrodę Starosty Kaliskiego w kategorii szkół średnich zdobyli: Katarzyna Maciejewska, Hanna Bendykowska i Martyna Tregonow z V Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu – opiekun: Paulina Marciniak, dyrektor szkoły: Beata Szulc. Nagrody w imieniu starosty kaliskiego wręczyła starszy archiwista Ewelina Kurzobrocka-Pipia.

Nagrodę Główną wojewody wielkopolskiego w kategorii szkół podstawowych otrzymały: Julia Klajbert i Amelia Rynkowska ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaliszu – opiekun: Tadeusz Karczewski, dyrektor szkoły: Beata Zalewska. Nagrodę wręczyła dyrektor Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Kaliszu Żaneta Lasiecka-Stodolna.

Nagrodę Główną Stowarzyszenia im. H. Sutarzewicz w Kaliszu w kategorii szkół podstawowych otrzymały: Lena Rządkowska i Lena Paszkowska z Prywatnej Szkoły Podstawowej "Jagiellończyk" w Kaliszu – opiekun: Jakub Marciniak, dyrektor szkoły: Weronika Biała. Nagrodę wręczyła prezes Stowarzyszenia im. H. Sutarzewicz Elżbieta Stadtmüller.

Nagrodę Główną Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu otrzymały: Martyna Bilska i Andżelika Kaczmarek ze Szkoły Podstawowej w Brzezinach – opiekun: Alicja Krajewska, dyrektor szkoły: Maria Więcław. Nagrodę wręczyła dyrektor Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu Jolanta Nowosielska.

Nagrodę Główną Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu w kategorii szkół podstawowych otrzymały: Martyna Klimek, Aleksandra Paprocka i Weronika Pawlak ze Szkoły Podstawowej w Brzezinach – opiekun: Alicja Krajewska, dyrektor szkoły: Maria Więcław. Nagrodę wręczył dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu Robert Kuciński.

Nagrodę Główną Archiwum Państwowego w Kaliszu w kategorii szkół podstawowych otrzymały: Magdalena Łazarek, Zofia Molka, Nikola Tułacz ze Szkoły Podstawowej w Brzezinach – opiekun: Alicja Krajewska, dyrektor szkoły: Maria Więcław. Nagrodę wręczyła dyrektor APK dr Grażyna Schlender.

Nagrodę Główną Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Kaliszu w kategorii szkół średnich otrzymali: Maja Orlicz-Błońska i Szczepan Krynicki z Liceum Ogólnokształcącego "Jagiellończyk" w Kaliszu – opiekun: Jakub Marciniak, dyrektor szkoły: Joanna Wrześniewska. Nagrodę wręczyła prezes SAP Oddział w Kaliszu dr Anna Bestian-Zając.

Nagrodę Główna Archiwum Państwowego w Kaliszu w kategorii szkół średnich otrzymały: Iwona Kupaj, Paulina Przybyłek i Aleksandra Szoll z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu – opiekun: Izabella Galuba-Bryja, dyrektor szkoły: Agnieszka Korotczuk. Nagrodę wręczyła kierownik Oddziału II Opracowania i Udostępniania Materiałów Archiwalnych Edyta Pietrzak.

Następnie wręczono wyróżnienia ufundowane przez Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza i Archiwum Państwowe w Kaliszu. Trafiły one do: Anastazji Adamczak, Amelii Bruś, Barbary Cierniak, Emilii Grodzińskiej, Barbary Subbotko z Prywatnej Szkoły Podstawowej "Jagiellonczyk" w Kaliszu; Vanessy Guźniczak, Nadii Michalskiej, Zuzanny Wejman, Blanki Hofman ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaliszu; Igi Lewandowskiej, Kamili Tomczak, Szymona Wasilewskiego ze Szkoły Podstawowej Nr 17 w Kaliszu.

Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe podziękowania za udział w konkursie, a dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu zaprosiła wszystkich do wzięcia udziału w kolejnej edycji za rok.