Zapraszamy na otwarcie wystawy "Mamo, ja nie chcę wojny!"

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w otwarciu ogólnopolskiej wystawy pt. "Mamo, ja nie chcę wojny!", przygotowanej w ramach projektu realizowanego przez Archiwum Akt Nowych w Warszawie oraz specjalistów z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie.

Ekspozycja w Kaliszu zostanie zapromowana 19 lipca 2022 r. o godz.. 12.00 w siedzibie Archiwum Państwowego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 207.

Na wystawie zaprezentowane zostaną historyczne rysunki polskich dzieci z 1946 r., będące zapisem ich przeżyć z czasów II wojny światowej oraz współczesne rysunki dzieci ukraińskich, związane z wojną toczącą się w Ukrainie, gromadzone na portalu "Mom, I see war".