Wystawa "Mamo, ja nie chcę wojny!" otwarta

W siedzibie Archiwum Państwowego w Kaliszu 19 lipca 2022 r. uroczyście otwarto ogólnopolską wystawę pt. "Mamo, ja nie chcę wojny!" 1939-45 Polska/2022 Ukraina. Ekspozycja stanowi efekt polsko-ukraińskiego projektu archiwalnego i jest prezentowana w całej sieci Archiwów Państwowych.

W kaliskim wernisażu udział wzięli m. in. członkowie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Archiwaliów i darczyńcy: Świętosław Fortuna, dr Krystian Bedyński, Elżbieta Siarkiewicz, Józef Kaczkowski, Jerzy Wojtczak, Elżbieta Łuczak; kierownik Domu Studenckiego "Bulionik" Akademii Kaliskiej Monika Kostrzewa wraz z grupą pań z terenu Ukrainy, które przebywają obecnie w Kaliszu.

O głównych założeniach ekspozycji i celach przyświecających jej twórcom opowiedziała dr Anna Bestian-Zając. Wystawa prezentuje rysunki polskich dzieci z 1946 r., zgromadzone w zespole Ministerstwo Oświaty, który jest przechowywany w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Stanowią one pokłosie konkursu ogłoszonego przez tygodnik "Przekrój". Współczesne rysunki dzieci ukraińskich pochodzą z portalu "Mom I see war" - na chwilę obecną zgromadzono ich ponad 13 000, a drogą elektroniczną ciągle napływają nowe. Prezentowany materiał zgrupowano w następujące grupy tematyczne: walka, okupacja, rodzina, represje, opór, zniszczenia, zwycięstwo-nadzieja. Wojna zarówno na tych rysunkach z 1946 r. jak i współczesnych, wygląda zawsze tak samo: kojarzy się z przemocą, cierpieniem i zniszczeniem. Dzieci natomiast zawsze są ofiarą takich działań i o tym należy pamiętać. Wystawę przygotowano według projektu dr Doroty Sadowskiej z Uniwersytetu Warszawskiego i dyrektora Archiwum Akt Nowych w Warszawie Mariusza Olczaka. Za opracowanie odpowiadają: prof. Olha Kulinich z Uniwersytetu im. Tanasa Szewczenki w Kijowie, Daria Koval reprezentująca portal "Mom, I see war", Mariusz Olczak, Agnieszka Wopińska (AAN), dr Dorota Sadowska (UW). Wystawa spotkała się z dużym zainteresowaniem, w szczególności obywatelek Ukrainy.

Ci, którzy w Archiwum byli po raz pierwszy, mieli także możliwość do bliższego zapoznania się z działalnością placówki. Kierownik Oddziału II Opracowania i Udostępniania Materiałów Archiwalnych Edyta Pietrzak oprowadziła gości po archiwalnych magazynach, charakteryzując przy okazji zasób i prezentując najcenniejsze dokumenty. Z kolei dokumentalista Oddziału I Gromadzenia i Ewidencji Materiałów Archiwalnych Aneta Burchard przeprowadziła zajęcia z profilaktyki i konserwacji materiałów archiwalnych, doradzając przy tym jak najlepiej zadbać o rodzinne pamiątki.

Ekspozycję można oglądać w siedzibie Archiwum Państwowego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 207, w lipcu i sierpniu, w dni robocze w godz. 7.30-15.30.