VIII Powszechny Zjazd Archiwistów w Łodzi

W dniach 7-9 września 2022 r. w Łodzi odbywał się VIII Powszechny Zjazd Archiwistów pod hasłem "Archiwa - zwierciadła czasu, skarbnice pamięci". Obrady odbywały się w gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Otworzył je na sesji plenarnej Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk. Wszyscy uczestnicy mogli brać udział w sesjach tematycznych pt. Wartościowanie dokumentacji, Prawo archiwalne, Archiwa życia codziennego, Informacja-nośnik-pamięć, Małe ojczyzny w dokumencie, Hyde Park - jakiego prawa archiwalnego potrzebujemy? Dodatkową atrakcją była sesja posterowa poświęcona różnym aspektom funkcjonowania archiwów. W przeciągu 3 dni w obradach uczestniczyło łącznie 700 archiwistów z całego kraju.

Z Archiwum Państwowego w Kaliszu w zjeździe uczestniczyli: dyrektor dr Grażyna Schlender, Aneta Burchard, dr Anna Bestian-Zając i Karol Andrzejewski. Była to świetna okazja do pogłębienia wiedzy, nawiązania zawodowych kontaktów i wymiany poglądów. Warto wspomnieć, iż organizatorzy kolportowali bezpłatnie pośród przyjezdnych gości wydawnictwa wydane przez poszczególne archiwa, w tym także kaliskie. Nasze książki cieszyły się dużym powodzeniem i szybko zniknęły z ogólnodostępnych półek.