XVI Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

W dniach 9-10 września 2022 r. w Łodzi odbył się XVI Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Kaliski Oddział SAP reprezentowali: prezes dr Anna Bestian-Zając i skarbnik Karol Andrzejewski. W ramach obrad wręczono Nagrodę Naukową SAP im. Zbigniewa Pustuły, zatwierdzono protokół z XV Krajowego Zjazdu Delegatów, podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, udzielono absolutorium Zarządowi Głównemu, zatwierdzono sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, nadano godności członków honorowych SAP oraz zdecydowano o przynależności SAP do Międzynarodowej Rady Archiwów.

Najważniejszym momentem zjazdu były jednak wybory nowych władz SAP. W skład 23-osobowego Zarządu Głównego wszedł reprezentant oddziału kaliskiego i pracownik Archiwum Państwowego w Kaliszu Karol Andrzejewski. Świeżo wybranemu członkowi Zarządu Głównego serdecznie gratulujemy!