Prelekcja pt. "Rodzinne wspomnienie Chóru Mariańskiego (1925-1985)"

18 listopada 2022 r., w Archiwum Państwowym w Kaliszu odbyła się, we współpracy z Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Archiwaliów, prelekcja Elżbiety Siarkiewicz pt. "Rodzinne wspomnienie Chóru Mariańskiego (1925-1985)". Uczestniczyli w niej członkowie KTPA, pracownicy Archiwum oraz osoby zainteresowane tematem.

Gości przywitała dyrektor APK dr Grażyna Schlender, po czym przedstawiła prelegentkę. Elżbieta Siarkiewicz z wykształcenia jest muzykiem. Zajmowała się m.in. pisaniem wierszy, ballad turystycznych, badaniem genealogii rodu. Była kronikarzem Zjazdów Absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Kaliszu. Jest regionalistką, pilotem wycieczek, przewodnikiem PTTK. Swoje umiejętności w zakresie haftów i szydełkowania prezentuje w cyklu: "Moje Pasje". W lutym 2014 r. wygłosiła w APK pierwszą prelekcję w ramach cyklu "Moje Archiwum Rodzinne" pt. "Dawny wspomnień czar Marii i Franciszka Siarkiewiczów". Pokłosiem tego spotkania była wystawa on-line pod tym samym tytułem zamieszczona na stronie internetowej Archiwum.

Elżbieta Siarkiewicz rozpoczęła swoją opowieść wracając do dnia 2 maja 1925 r., kiedy to na drzwiach kościoła oo. Franciszkanów ksiądz Teofil Bazan umieścił ogłoszenie, że chciałby założyć chór młodzieżowy. Spośród 200 kandydatów wybrał wówczas 80.

8 grudnia 1925 r. chór został oficjalnie powołany. Franciszek Siarkiewicz, ojciec prelegentki, opracował znaczek chórowy i wykonał ramę do tableau. 27 lipca 1933 r. poślubił Mariannę Laksander - ślubu w kościele oo. Franciszkanów udzielił im proboszcz Parafii św. Mikołaja ks. Jan Sobczyński. Ich dzieci, wzrastały wraz ze społecznością chóralną - jeździły na wycieczki, brały udział w spektaklach i przedstawieniach. Organizacja ta była najwspanialszym domem kultury dla ówczesnej młodzieży. Gdy nastała wojna oo. Franciszkanie ogłosili, że Niemcy zamykają kościół. Monstrancję w tajemnicy wyniesiono i przechowano w drwalniku. Siostra Franciszka Maria i jej bratowa, również Maria, zaangażowały się w tajne nauczanie. Franciszek Siarkiewicz powrócił do działalności chóralnej w 1946 r. Ogłoszono nowy nabór i wybrano zarząd. Franciszek Siarkiewicz został sekretarzem, a jego siostra zajęła się biblioteką. 6 października 1946 r. poświęcono sztandar chóru, a w dniach 18-19 maja 1946 r. odbywał się jubileusz 150-lecia koronacji obrazu św. Józefa. Chór uświetnił tą uroczystość występem, podobnie jak obchody 700-lecia sprowadzenia oo. Franciszkanów do Kalisza. Elżbieta Siarkiewicz również przynależała do Chóru Mariańskiego, z czego jest bardzo dumna.

Ostatnim, niezmiernie ważnym momentem spotkania było oficjalne przekazanie przez prelegentkę na ręce dyrektora Archiwum Państwowego w Kaliszu kroniki Chóru Mariańskiego, zeszytu miar Marii Siarkiewicz oraz albumiku z fotografiami, należącego przed laty do Stanisławy Laksander - siostry Marii Siarkiewicz. Archiwalia te zasilą zasób Archiwum.