Walne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Kaliszu

24 marca 2023 r. w siedzibie Archiwum Państwowego w Kaliszu Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Kaliszu zorganizowało zebranie sprawozdawcze.

Członków SAP przywitała dyrektor APK dr Grażyna Schlender, zapewniając o tym, że darzy to stowarzyszenie dużą sympatią i wspiera zarząd w realizacji wszelkich zadań. Zebranie było pierwszą okazją do spotkania się w większym gronie - z początkiem 2023 r. do oddziału kaliskiego wstąpiło aż 5 nowych członków:

  • historyk i regionalistka Aneta Franc z Wierzbna,
  • dyrektor Muzeum Ziemi Sulmierzyckiej w Sulmierzycach Elżbieta Krenz,
  • archiwista ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu Ewelina Kurzobrocka-Pipia,
  • historycy pracujący w Muzeum Historii Ziemiaństwa w Dobrzycy: dr Stanisław Borowiak i Andrzej Filipiak.

Prezes SAP Oddział w Kaliszu dr Anna Bestian-Zając przedstawiła sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w 2022 r., zwracając szczególną uwagę na realizację nowych inicjatyw:

  • przeprowadzenie akcji promocyjnej SAP pośród potencjalnych kandydatów na członków,
  • ufundowaniu nagród dla dzieci i młodzieży w konkursie "Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego"
  • przeprowadzenie akcji promocyjnej kursu kancelaryjno-archiwalnego I stopnia
  • wsparcie Archiwum Państwowego w realizacji imprez cyklicznych
  • rozpoczęcie wydawania "E-biuletynu SAP Oddział w Kaliszu".

Omówiono także plany na 2023 r., które uwzględniają strategię działania nakreśloną przez Zarząd Główny SAP.

Skarbnik oddziałowy Karol Andrzejewski przedstawił stan kasy na koniec 2022 r. oraz zadbał o systematyczne wpływy w bieżącym okresie.

Wspieramy SAP Oddział w Kaliszu i życzymy realizacji wszystkich ambitnych planów!