Szkolenie kancelaryjno-archiwalne

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią Archiwum Państwowe w Kaliszu zorganizowało kilkugodzinne, bezpłatne szkolenie kancelaryjno-archiwalne. Chętnych było tak wielu, że kursanci zostali podzieleni na dwie grupy. Dla pierwszej zorganizowano zajęcia 28 marca 2022 r., dla drugiej tydzień później - 4 kwietnia. Słuchacze otrzymali podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii.

Program szkolenia obejmował takie zagadnienia jak: prawne podstawy postępowania z dokumentacją, organizacja pracy kancelaryjnej, kwalifikacja archiwalna dokumentacji i okresy przechowywania najważniejszych akt kategorii archiwalnej B, organizacja i zakres działania archiwum zakładowego (składnicy akt), archiwizowanie dokumentacji, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej oraz postępowanie z dokumentacją likwidowanych jednostek organizacyjnych. Zajęcia prowadzili kierownik Oddziału I kształtowania zasobu archiwalnego Karol Andrzejewski oraz kierownik Oddziału II ewidencji, opracowania i zabezpieczania zasobu archiwalnego Grzegorz Waliś. Między wykładami słuchacze zostali oprowadzeni po magazynach i pracowni konserwatorskiej Archiwum, gdzie krótką prelekcję o profilaktyce i konserwacji akt wygłosiła Aneta Burchard.

W szkoleniu wzięły udział łącznie 54 osoby reprezentujące zarówno państwowe samorządowe, jak i niepaństwowe jednostki organizacyjne takie jak: Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, 14. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu, Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu, Energa-Operator SA Oddział w Kaliszu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu, Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie" Zarząd Zlewni w Kaliszu, I Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu, Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Kaliszu, Prokuratura Rejonowa w Kaliszu, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kaliszu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Kaliszu, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" w Kaliszu, Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz w Kaliszu, Urząd Pracy w Pleszewie, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Delegatura w Kaliszu, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura w Kaliszu, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kalisz, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu, Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu, Zespół Szkół Samochodowych w Kaliszu, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim oraz Związek Rzemieślników Cechowych. Zgłosiło się nawet kilka osób prywatnych, które chciały podnieść swoje kwalifikacji zawodowe. Na zakończenie wszyscy uczestnicy kursu otrzymali stosowne zaświadczenia. Zrobiono także pamiątkowe zdjęcie.