Cykl zajęć pt. "Wszystko gra wokół sześćdziesiątki APK"

Archiwum Państwowe w Kaliszu 3 października 2011 rozpoczęło cykl zajęć dla młodzieży z gimnazjów i szkół średnich pt. Wszystko gra wokół sześćdziesiątki APK. Są one przygotowane specjalnie z myślą o uczniach kaliskich szkół z okazji jubileuszu 60 lat działalności kaliskiego Archiwum Państwowego. Podczas takiego spotkania nasi goście są zapoznawani z historią placówki, poznają wszystkie tajniki pracy archiwisty, zwiedzając przy tym bardzo ciekawą wystawę pt. Źródła ikonograficzne w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu. Dodatkową atrakcją są quizy i konkursy z nagrodami przygotowywane przez pracowników archiwum. Pierwszą grupą, która skorzystała z zaproszenia na cykliczne lekcje archiwalne była klasa I D z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu pod opieką Pani Izabelli Galuba-Bryja.

Spotkanie rozpoczęto w sali wystawowej, gdzie Pani Anna Bestian-Zając omówiła pokrótce rys historyczny kaliskiego archiwum oraz przedstawiła zebranym główne zadania stojące przed placówką. Uczniowie słuchali z dużym zainteresowaniem, zostali wcześniej uprzedzeni o planowanym na koniec zajęć konkursie wiedzy na temat archiwum. Każdy zatem chętnie poszerzał swoją wiedzę o nowe horyzonty. Zajęcia miały charakter interaktywny, uczennice chętnie zadawały pytania i dzieliły się swoimi spostrzeżeniami.

W oparciu o wystawę pt. Źródła ikonograficzne w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu prowadząca scharakteryzowała zasób. Omówiła czym jest zespół archiwalny, jednostka archiwalna. Dla uczennic nie jest już problemem zdefiniowanie słowa spuścizna, czy zbiór archiwalny. Nasi goście trafnie wskazywali na różnorodność formy przechowywanych archiwaliów.

Następnie grupa została zaproszona przez Pana Grzegorza Walisia, kierownika Oddziału Gromadzenia i Ewidencji Materiałów Archiwalnych do sali, w której na własne oczy mogła zobaczyć księgi przechowywane w zasobie. Pan Grzegorz Waliś wyjaśnił, że większość zasobu pochodzi z XX w., te z XIX w. zostały zaś wytworzone w dwóch językach obcych: niemieckim i rosyjskim. Klasa została także oprowadzona po magazynie archiwalnym, zobaczyła układ według którego układane są akta na półkach.

Pani Aneta Burchard, dokumentalista przedstawiła tajniki profilaktyki konserwacji akt, a także konserwacji właściwej. Podała jakie są optymalne warunki przechowywania dokumentów. W pracowni konserwatorskiej zademonstrowała w jaki sposób uzupełnia się ubytki w aktach oraz jakie są sposoby czyszczenia dokumentów archiwalnych. Po ponad dwóch godzinach intensywnych zajęć, przyszedł czas na sprawdzenie wiedzy. W sali wystawowej odbył się konkurs pt. Wszystko gra wokół sześćdziesiątki APK, przygotowany i prowadzony przez Panią Annę Bestian-Zając. Do współzawodnictwa wybrano 5 ochotniczek, według kolejności zgłoszeń. Cały konkurs przebiegał według wcześniej opracowanego regulaminu. Prowadząca czytała zestaw 20 pytań związanych z informacjami przekazanymi przez pracowników archiwum. Zadaniem uczestniczek była odpowiedź pisemna na pytania. Były one czasem podchwytliwe, wymagały dłuższego zastanowienia. Odpowiedzi były oceniane przez Jury w składzie: Pani Edyta Pietrzak, kierownik Oddziału II Opracowania i Udostępniania Materiałów archiwalnych i Pani Krystyna Bęcka, archiwista. Nagrody wręczyła Pani dr Grażyna Schlender dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu. Zwyciężczynią okazała się Aleksandra Wiśniewska. W nagrodę otrzymała "Wielką Ilustrowaną Encyklopedię Młodzieży" ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu. Pozostałe uczestniczki, Paulina Błaszczyk, Tatiana Fiedorowicz, Małgorzata Jerzak oraz Aleksandra Pabich otrzymały jako podziękowanie za udział w konkursie wydawnictwo APK. Wszystkim uczennicom oraz Pani Izabelli Galuba-Bryja wręczono okolicznościowe podziękowania w formie dyplomu. Ponieważ zajęcia stawiają głównie na aktywność młodzieży, pracownicy APK postanowili wręczyć osobną nagrodę książkową dla najaktywniejszej uczennicy z całej grupy. Została nią Aleksandra Wiśniewska. Młodzież opuściła mury archiwum z dodatkową wiedzą w głowie z uśmiechem na twarzy. Liczymy na więcej takich zadowolonych grup szkolnych. Z zajęć można skorzystać w październiku, listopadzie i grudniu 2011 r. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie lub mailowo z kilkudniowym wyprzedzeniem.