Młodzież szkół kaliskich zwiedza wystawę pt. "Twarze kaliskiej bezpieki"

Wystawa przygotowana przez łódzki oddział Instytutu Pamięci Narodowej, a prezentowana w Archiwum Państwowym w Kaliszu, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród "dojrzałych" Kaliszan, którzy do tej ekspozycji podchodzili wyjątkowo emocjonalnie. Z wystawą postanowili zaznajomić się także uczniowie z Gimnazjum Nr 3, Gimnazjum Nr 10, II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu. Zajęcia rozpoczynały się pogadanką na temat państw totalitarnych w XX w., ich głównych założeń i idei. Uczniowie starali się znaleźć pewne wspólne cechy dla poszczególnych państw totalitarnych Europy. W dalszej części zajęć prowadząca wyjaśniła, że Polska będąc pod wpływem Związku Radzieckiego, począwszy od lat 40-tych XX w., także starała się "przemycić" metody działania władzy totalitarnej wobec społeczeństwa polskiego. Organem, który miał wspomóc rządzących w tym założeniu była właśnie Służba Bezpieczeństwa. Uczniowie dowiedzieli się, skąd rekrutowano funkcjonariuszy, że w większości pochodzili oni z Armii Ludowej, byli szkoleni przez NKWD w Moskwie.

Najważniejszym elementem spotkania była projekcja filmu obrazującego metody działania SB w stosunku do działaczy opozycji. Zanim jednak wyświetlono film, prowadząca poprosiła uczniów, by szczególnie starali się wyłapać z niego metody inwigilacji, a także sposoby zachęcenia potencjalnych tajnych współpracowników do pracy na rzecz SB. Ukazano jakimi metodami rozpracowywano tzw. figuranta, wykorzystywano przy tym podsłuchy, dokumentację fotograficzną, filmową. Funkcjonariusz SB często wchodził w rolę kamerzysty telewizyjnego, starał się znaleźć tzw. "haka" na figuranta. Uczniowie bez problemu wskazywali na te wszystkie sposoby rozpracowania i skompromitowania opozycjonistów, wymieniali także wysokie profity finansowe oraz przekazywanie żywności i alkoholu jako sposoby na pozyskanie współpracowników. Film ułatwił naszym gościom dokładniejszą analizę dokumentów zgromadzonych na wystawie, dotyczących kaliskich funkcjonariuszy pionu kierowniczego SB. Do najciekawszych należały fragmenty opinii służbowych przełożonych, podania o przyjęcie do pracy w SB oraz materiały operacyjne z okresu stanu wojennego zgromadzone w gablotach. Uczniowie dowiedzieli się, że w Kaliszu SB miała swoją siedzibę przy ul. Jasnej 1. Funkcjonowały tam wydziały: Wydział II (kontrwywiad), Wydział III (walka z działalnością antypaństwową), Wydział III A/V (ochrona gospodarki narodowej), Wydział IV (działalność operacyjna przeciwko kościołom i związkom wyznaniowym), Wydział VI (rolnictwo i leśnictwo oraz inwigilacja środowisk wiejskich), Wydział Paszportów, Wydział Śledczy, Wydział "B" (obserwacja operacyjna), Wydział "C" (ewidencja operacyjna), Wydział "T" (technika operacyjna), Wydział "W" (perlustracja korespondencji) i Samodzielna Sekcja "A" (szyfry). Uczniowie mieli także czas na samodzielne zapoznanie się z wystawą i zadawanie pytań. Do najczęściej zadawanych należały te o reakcję represjonowanych opozycjonistów na wystawę i o to, czy któryś z żyjących funkcjonariuszy bezpieki, którego dane biograficzne wraz ze zdjęciem były eksponowane na wystawie, pojawił się na niej. Wystawa gościła w Archiwum Państwowym w Kaliszu do końca stycznia 2012 r. Od 1 lutego można ją oglądać w kaliskim ratuszu.

Klasa I a z Zespołu Szkół Samochodowych z Panią Anną Kozłowską, Kamila Wysocką i Panem Tomaszem Stępniakiem.
Klasa I c z II Liceum Ogólnokształcącego z Panem Wojciechem Dyśko i Karolem Przybyłą.
Klasa II a z Gimnazjum Nr 10 z Panem Sławomirem Miłkiem.
Klasa II b z Gimnazjum Nr 3 z Pania Sylwią Biniek i Panem Rafałem Byzia.
Klasa II c z II Liceum Ogólnokształcącego z Panem Piotrem Mydlachem.