Relacja z wizyty studentów UAM

Dnia 14 kwietnia 2012 r. w siedzibie Archiwum Państwowego w Kaliszu odbyło się spotkanie ze studentami Studiów Podyplomowych Zarządzania Ochroną Dóbr Kultury UAM Kalisz. Celem zajęć było zapoznanie studentów z działalnością kaliskiego archiwum.

Studenci Studiów Podyplomowych Zarządzania Ochroną Dóbr Kultury UAM Kalisz z opiekunem p. M. Kowalską i pracownicy APK

Edyta Pietrzak, kierownik Oddziału II przedstawiła historię kaliskich palcówek archiwalnych, która sięga początków XIX w., omówiła role archiwum jako urzędu administracji specjalnej, powołanym do kształtowania spuścizny dokumentacyjnej archiwalnej, zabezpieczenia tej dokumentacji, gromadzenia, przechowywania i jej udostępniania, a także do publikowania źródeł i pomocy archiwalnych.

Wykład nt. historii i działalności APK prowadzony przez E. Pietrzak

Krystyna Bęcka - pracownik Oddziału II zapoznała studentów z zasadami udostępniania pośredniego tj. przeprowadzania poszukiwań (kwerend) na pisemne zlecenia osób prywatnych z kraju i zagranicy oraz na potrzeby urzędów i instytucji. Omówiła działalność usługową archiwum związaną z przechowywaniem, kopiowaniem dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (głównie osobowo-płacowej). Gościom zaprezentowane zostały najcenniejsze archiwalia kaliskie m.in. inwentarz pośmiertny namiestnika Królestwa Polskiego księcia Józefa Zajączka z 1826 r., przysięgę wojskową poborowych wyznania mojżeszowego z 1844 r. zredagowaną w języku polskim, rosyjskim, hebrajskim i jidisch czy akt urodzenia Marii Dąbrowskiej z 1889 r.

Studenci z K. Bęcką podczas prezentacji najciekawszych zbiorów archiwum kaliskiego

Pan Robert Kowalski omówił działalność digitalizacyjną prowadzoną przez kaliskie archiwum. Zaprezentował skanowanie księgi USC Pleszew na specjalistycznym skanerze Zeutschel Omniscan 12000 umożliwiającym skanowanie materiałów formatu A3 w rozdzielczości do 600 dpi.

R. Kowalski prezentuje skanowanie księgi USC Pleszew na specjalistycznym skanerze Zeutschel Omniscan 12000

Studenci mogli również zobaczyć magazyn archiwalny i zapoznać się z warunkami przechowywania akt.

Studenci w magzaynie metrykalnym APK

Szczególnie duże zainteresowanie okazali w pracowni konserwatorskiej, gdzie pani Aneta Burchard - pracownik Oddziału I zapoznała ich z warunkami w jakich należy przechowywać akta w archiwach oraz jak chronić książki i dokumenty w domu. Kolejnym punktem było zaprezentowanie materiałów i sposobów konserwacji zniszczonych akt. Uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrzenia od strony praktycznej jak wygląda mechaniczne uzupełnianie ubytku masą papierową. Dowiedzieli się jak ważny wpływ na stan zachowania materiałów archiwalnych ma właściwa temperatura, wilgotność, promienie świetlne.

A. Burchard demonstruje proces mechanicznego uzupełniania ubytku masą papierową