Aktualności

"Kaliskie więzienie 1846-2015"

Archiwum Państwowe w Kaliszu wydało pierwszą na rynku wydawniczym syntezę dziejów kaliskiego więzienia, które funkcjonowało na Tyńcu nieprzerwanie od 1846 r. do 2015 r. Czytaj więcej...

Spotkanie opłatkowe

Dnia 20 grudnia 2016 r. w siedzibie Archiwum Państwowego w Kaliszu odbyło się Walne Zebranie Członków kaliskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (SAP). W świątecznym spotkaniu udział wzięło 19 członków SAP oraz pracownicy kaliskiego archiwum. Czytaj więcej...

"Więzienie kaliskie 1846-2015"

30 listopada 2016 r. w siedzibie Archiwum Państwowego w Kaliszu odbyła się promocja książki pt. "Więzienie kaliskie 1846-2015". Publikacja wydana przez Archiwum Państwowe w Kalisz ukazała się celem upamiętnienia kaliskiego więzienia, które działało na Tyńcu nieprzerwanie od 1846 r. do 2015 r. Czytaj więcej...

Zaproszenie na promocję książki pt. "Więzienie kaliskie 1846–2015"

Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński i Dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu Grażyna Schlender zapraszają na promocję książki pt. "Więzienie kaliskie 1846–2015" Czytaj więcej...

Prasa podziemna w stanie wojennym

21 listopada 2016 r. w auli III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych spotkała się z dyrektorem Archiwum Państwowego w Kaliszu dr Grażyną Schlender, która opowiedziała o prasie opozycyjnej wydawanej w stanie wojennym na terenie byłego województwa kaliskiego. Czytaj więcej...

Pokaz konserwatorski

W dniu 18 listopada 2016 r. Archiwum Państwowe w Kaliszu zorganizowało pokaz konserwatorski, przeznaczony dla pracowników miejscowych bibliotek. Czytaj więcej...

Szkolenie kancelaryjno-archiwalne

Archiwum Państwowe w Kaliszu zaprasza na bezpłatne, jednodniowe szkolenie dla niepaństwowych i niesamorządowych jednostek organizacyjnych (niepaństwowy zasób archiwalny) z zakresu zasad postępowania z dokumentacją w świetle obowiązujących przepisów i norm archiwalnych. Czytaj więcej...

Wystawa on-line "Odeszli, ale pamięć o nich pozostała..."

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z nową wystawą on-line "Odeszli, ale pamięć o nich pozostała...". Czytaj więcej...

Odwaga za cenę internowania

28 października 2016 r. w Archiwum Państwowym w Kaliszu odbyło się trzecie spotkanie w ramach cyklu pt. "Gdy odwaga kosztowała". Tym razem bohaterami wspominającymi terror władz komunistycznych byli działacze kaliskiej podziemnej "Solidarności" internowani w stanie wojennym: Zdzisław Małecki i Henryk Piwowarczyk. Czytaj więcej...

Zaproszenie na trzecie spotkanie w ramach cyklu pt. "Gdy odwaga kosztowała"

Archiwum Państwowe w Kaliszu zaprasza na trzecie spotkanie w ramach cyklu pt. "Gdy odwaga kosztowała" ze Zdzisławem Małeckim i Henrykiem Piwowarczykiem, działaczami kaliskiej podziemnej "Solidarności" internowanymi w okresie stanu wojennego. Czytaj więcej...

Nagroda Prezydenta Miasta Kalisza

21 października 2016 r. w Kaliszu zainaugurowano nowy sezon kulturalny 2016/2017. Uroczystość odbyła się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. H. Melcera w Kaliszu. Czytaj więcej...

"Fabryki Kalisza i okolic" uwiecznione na papierze

6 października 2016 r. w Archiwum Państwowym w Kaliszu pojawiło się wielu znamieninych gości. Wszystko za przyczyną promocji wyczekiwanego wydawnictwa pt. "Fabryki Kalisza i okolic". Czytaj więcej...

Zaproszenie na promocję wydawnictwa pt.: ”Fabryki Kalisza i okolic (1815-1989)"

Archiwum Państwowe w Kaliszu Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku zapraszają na promocję wydawnictwa pt. "Fabryki Kalisza i okolic (1815-1989)". Czytaj więcej...

Wystawa on-line "Ad fontes! 2016"

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z nową wystawą on-line "Ad fontes! 2016". Czytaj więcej...

EwA i ZoSIA czekają na Leśników

Dnia 29 lipca 2016 r. w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie odbyło się ogólnopolskie spotkanie Komisji Dziedzictwa i Historii Leśnictwa Polskiego Towarzystwa Leśnego. Czytaj więcej...