Aktualności

Konkurs Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego

Archiwum Państwowe w Kaliszu serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z Kalisza i regionu kaliskiego do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu Ad fontes! Zasady naszej imprezy są niezmienne. Czytaj więcej...

Walne Zebranie Członków kaliskiego oddziału SAP w Archiwum Państwowym w Kaliszu

18 marca 2016 r. w siedzibie Archiwum Państwowego w Kaliszu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Kaliszu. W zebraniu uczestniczyło 14 członków stowarzyszenia. Czytaj więcej...

Szkolenie kancelaryjno-archiwalne

Archiwum Państwowe w Kaliszu zaprasza na bezpłatne, jednodniowe szkolenie dla niepaństwowych jednostek organizacyjnych z zakresu zasad postępowania z dokumentacją w świetle obowiązujących przepisów i norm archiwalnych. Czytaj więcej...

Przyjaciele archiwaliów

W czwartkowe południe, 17 marca, w siedzibie Archiwum Państwowego w Kaliszu odbyło się zebranie założycielskie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Archiwaliów w Kaliszu. Czytaj więcej...

Spotkanie z darczyńcami

Tradycyjnie, w ramach Marcowego Maratonu Archiwalnego, Archiwum Państwowe w Kaliszu zorganizowało 11 marca 2016 r. spotkanie, na które zaprosiło swoich darczyńców. Czytaj więcej...

Saga rodu Galantów z Goliszewa

9 marca 2016 r. w siedzibie kaliskiego Archiwum odbyło się, w ramach V Marcowego Maratonu Archiwalnego, spotkanie z cyklu "Moje Archiwum Rodzinne", którego organizatorami byli: Archiwum Państwowe w Kaliszu i Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Kaliszu. Czytaj więcej...

"586 dni stanu wojennego" w Archiwum Państwowym w Kaliszu

2 marca 2016 r. Archiwum Państwowe w Kaliszu otwarciem wystawy pt. "586 dni stanu wojennego" zainaugurowało V Marcowy Maraton Archiwalny. Ekspozycja została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie oraz łódzki oddział tej instytucji. Czytaj więcej...

Zaproszenie

Archiwum Państwowe w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Kaliszu zapraszają w ramach cyklu Moje Archiwum rodzinne na spotkanie pt. Saga rodu Galantów z Goliszewa. Czytaj więcej...

Konferencja prasowa poświęcona Marcowemu Maratonowi Archiwalnemu

26 lutego 2016 r. w siedzibie Archiwum Państwowego w Kaliszu odbyła się konferencja prasowa, podczas której dr Grażyna Schlender przedstawiła program tegorocznego Marcowego Maratonu Archiwalnego. Czytaj więcej...

Zaproszenie na wystawę "586 dni stanu wojennego"

Archiwum Państwowe w Kaliszu i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi zapraszają na otwarcie wystawy pt. "586 dni stanu wojennego" z udziałem Pawła Spodenkiewicza z Referatu Edukacji Historycznej Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Łodzi. Czytaj więcej...

Zebranie sprawozdawcze z działalności za rok 2015

Zebranie otworzyła dyrektor dr Grażyna Schlender, nadmieniając przy tym, że odbędzie się ono według nowej formuły. Nie będzie to tylko spotkanie samych pracowników Archiwum i ewentualnego gościa z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych ale wzorem innych instytucji uczestniczyć w nim będą zaproszeni goście. Czytaj więcej...

Dary dla kaliskiego Archiwum Państwowego

Podobnie jak w latach ubiegłych, także w 2015 r. kaliskie Archiwum Państwowe wzbogaciło swoje zbiory o archiwalia przekazane w formie darów. Czytaj więcej...

Konkurs w ramach zadania publicznego "Wspieranie działań archiwalnych"

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych w zakresie m.in. ochrony i udostępniania zbiorów archiwalnych. Czytaj więcej...

Wystawa on-line "Archiwalia z dreszczem i spod ciemnej gwiazdy"

Archiwum Państwowe w Kaliszu zaprasza do zapoznania się z niecodzienną wystawą on-line pt. "Archiwalia z dreszczem i spod ciemnej gwiazdy". Tym razem wyeksponowano archiwalia, które ukazują często tę gorszą stronę ludzkiej natury i charakteru. Można by rzec, że niezależnie od czasów, nasze życie to ciągła walka dobra ze złem... Czytaj więcej...

Wystawa on-line "Ostrów Wielkopolski - gorące lato 1980"

Archiwum Państwowe w Kaliszu zaprasza do zapoznania się z wystawą on-line pt. "Ostrów Wielkopolski - gorące lato 1980 r.". Obrazuje ona strajki, przestoje w pracy pamiętnego lata 1980 r. w województwie kaliskim, ze szczególnym uwzględnieniem Ostrowa Wielkopolskiego. Czytaj więcej...