Świadkowie marca 1968 roku poszukiwani

W związku z przypadającą w bieżącym roku 50. rocznicą wydarzeń marcowych 1968 roku, Archiwum Państwowe w Kaliszu zwraca się z apelem o przekazanie lub udostępnienie w celu cyfryzacji wszelkich materiałów związanych z tymi wydarzeniami (ulotki, fotografie, prasówkę). Prosimy także o kontakt osoby, które w wyniku uczestnictwa w protestach lub z powodu swojego żydowskiego pochodzenia były w jakikolwiek sposób represjonowane (więzienie, areszt, relegowanie ze studiów) lub zmuszone do wyjazdu za granicę. Archiwum planuje zorganizować spotkanie z takimi osobami oraz sporządzić, w formie pisanej lub wywiadu, relacje źródłowe.