Apel o przekazywanie archiwaliów dotyczących kaliskiej policji oraz legionistów ze Szczypiorna

Wzorem lat ubiegłych Archiwum Państwowe w Kaliszu zawraca się z apelem o przekazanie lub użyczenie archiwaliów, które wzbogaciłyby zasób placówki i zostały wykorzystane w działalności wystawienniczej, edukacyjnej i wydawniczej. Tym razem Archiwum poszukuje dokumentów związanych z dwoma tematami. Pierwszy to policja kaliska w okresie międzywojennym, przy czym chodzi zarówno o miasto, jak i powiat. Interesujące byłyby materiały wszelkiego typu związane z tym zagadnieniem: dokumenty urzędowe, osobiste, fotografie, prasówka, czy też wspomnienia członków rodzin. Wspomniane archiwalia stanowiłyby m.in. ilustracje do inwentarza zespołu Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Kaliszu, którego wydanie, wraz ze skanami, planowane jest w 2017 r. Jest to wartościowy, choć niewielki (25 j.a.), zespół archiwalny, dotychczas niedoceniany przez użytkowników, a wart popularyzacji. Zawiera interesujące informacje na temat życia politycznego miasta i powiatu kaliskiego w okresie międzywojennym.

Archiwum zamierza również upamiętnić setną rocznicę uwięzienia legionistów Józefa Piłsudskiego w podkaliskim Szczypiornie. Pobyt legionistów w obozie od lipca do grudnia w 1917 r. stanowił ważny epizod w dziejach Legionów i budowaniu ich legendy (w drodze do Szczypiorna powstała m.in. pieśń "My pierwsza Brygada"). Archiwum planuje opublikować album zawierający materiały z różnych archiwów państwowych i muzeów, a także zbiorów osób prywatnych. Poza fotografiami, prasówką, wspomnieniami, dokumentami poświadczającymi uwięzienie lub pomoc uwięzionym, szczególnie cenne byłyby wyroby rzemieślnicze sporządzone przez internowanych.

Tak jak to miało miejsce przy poprzednich apelach, informacja o darczyńcach, a także o tym co zostało przekazane, zostanie opublikowana na stronie internetowej Archiwum oraz w lokalnych mediach, a także, o ile zostaną wykorzystane, we wspomnianych publikacjach.