Chwała zwyciężonym

Prośba o przekazywanie archiwaliów dotyczących powstania styczniowego

W związku z obchodami 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Archiwum Państwowe w Kaliszu zwraca się z kolejnym apelem o przekazywanie materiałów archiwalnych, tym razem związanych z tym doniosłym wydarzeniem. Interesujące byłyby nie tylko archiwalia pochodzące z okresu powstania (tych zapewne jest niewiele), ale wszelkie związane z insurekcją dokumenty, fotografie, prasa, druki ulotne, pocztówki, wspomnienia itp. powstałe w latach późniejszych. Szczególnie z okresu międzywojennego, kiedy ze szczególnym pietyzmem odnoszono się zarówno do samego powstania, jak i żyjących uczestników. Cenne byłyby pamiątki zwłaszcza po weteranach, co do których pamięć o uczestnictwie w walce lub pomocy powstańcom zachowana jest tylko w tradycji rodzinnej.

Archiwum zainteresowane jest szczególnie dokumentami związanymi lub wytworzonymi na terenie swego działania tj. byłego województwa kaliskiego z lat 1975-1998 (obecne powiaty jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, wieruszowski oraz częściowo oleśnicki).

Przekazane dary zostaną włączone do narodowego zasobu archiwalnego, a to znaczy, że będą przechowywane wieczyście. Jeżeli będzie taka potrzeba, Archiwum może sporządzić kopię cyfrową dla darczyńcy.

Najciekawsze archiwalia zostaną wykorzystane na wystawie oraz wydawnictwie źródłowym planowanych pod koniec roku. Tak jak to miało miejsce przy poprzednich apelach, informacja o darczyńcach zostanie opublikowana na stronie internetowej APK oraz w lokalnych mediach.