Apel o przekazywanie archiwaliów

Apel o przekazywanie archiwaliów dotyczących dziejów przemysłu kaliskiego, więzienia w Kaliszu oraz stanu wojennego.

W związku z planowanymi na 2016 r. wystawami i wydawnictwami Archiwum Państwowe w Kaliszu zwraca się o przekazanie archiwaliów, które mogłyby zostać przy tej okazji wykorzystane. Pierwsze przedsięwzięcie, organizowane wspólnie z Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, poświęcone będzie dziejom przemysłu kaliskiego od powstania w XIX w. po rok 1990. Archiwum interesują wszelkiego rodzaju dokumenty, katalogi wyrobów, dokumentacja technologiczna, fotografie, prasówka, legitymacje pracownicze, prasa zakładowa itp.

Druga wystawa i towarzyszący jej katalog dotyczyć będzie kaliskiego więzienia od powstania do likwidacji w 2015 r. Liczymy tutaj głównie na pracowników więzienia, choć dokumenty z pobytu w zakładzie karnym też byłyby mile widziane.

Trzecia i ostatnia wystawa poświęcona będzie stanowi wojennemu. Także w tym przypadku poszukujemy wszelkiego rodzaju dokumentacji związanej z tym wydarzeniem: ulotek i wydawnictw "drugiego obiegu", ale także druków ulotnych i korespondencji urzędowej, afiszy, czasopism z tego okresu, fotografii z np. nielegalnych manifestacji.

Apel kierujemy zarówno do osób prywatnych, jak i organizacji społecznych. Wszystkie przekazane nam materiały zostaną uporządkowane i opracowane, a następnie udostępnione w pracowni naukowej. Tak jak to miało miejsce przy poprzednich apelach informacja o darczyńcach (a także o tym co zostało przekazane) zostanie opublikowana na stronie internetowej APK oraz w lokalnych mediach.