Obszar działania

Archiwum Państwowe jest urzędem administracji państwowej specjalnej, powołanym do kształtowania spuścizny dokumentacyjnej archiwalnej z terenu swych kompetencji, zabezpieczenia tej dokumentacji, gromadzenia, przechowywania i jej udostępniania, gromadzenia materiałów niearchiwalnych oraz wydawania ze wspomnianych materiałów uwierzytelnionych odpisów, wypisów, zaświadczeń i kopii, a także do publikowania źródeł i pomocy archiwalnych oraz prowadzenia badań w dziedzinie archiwistyki.

Archiwum Państwowe w Kaliszu działa na terenie trzech województw:

  • wielkopolskiego (powiaty: jarociński, kaliski - grodzki i ziemski, kępiński, krotoszyński - poza gminą Kobylin, ostrowski, ostrzeszowski i pleszewski)

Mapa

  • łódzkiego (powiat wieruszowski - poza gminą Lututów)

Mapa

  • dolnośląskiego (gminy: Dziadowa Kłoda, Międzybórz i Syców - z powiatu oleśnickiego)

Mapa