Informacje podstawowe

Archiwum prowadzi działalność usługową, polegającą na przejmowaniu i przechowywaniu dokumentacji niearchiwalnej (w tym akta osobowe, płacowe, finansowe, organizacyjne, techniczne i ubezpieczeniowe) wytwarzane przez wszystkie firmy w trakcie prowadzonej działalności.

Zgromadzone w Archiwum dokumenty są dostępne przez ustawowo określony czas tylko osobom (np. byłym pracownikom i ich spadkobiercom do celów emerytalno-rentowych) oraz instytucjom do tego uprawnionym.