Młodzież LO im. Św. Jana Bosko w Kaliszu w kaliskim Archiwum

Dnia 7 stycznia 2014 r. siedzibę Archiwum Państwowego w Kaliszu odwiedzili uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jana Bosko w Kaliszu wraz z opiekunami Tomaszem Kubczakiem i Michałem Jaśniewiczem. Tematem przewodnim spotkania były Kaliskie cmentarze mniejszości narodowych. Podczas wizyty młodzież zapoznała się z działalnością kaliskiego archiwum, korzystała z materiałów archiwalnych z zasobu APK, w tym z Akt miasta Kalisza, Naczelnika Powiatu Kaliskiego i Spuścizny Tadeusza Martyna z Kalisza. Goście obejrzeli również wystawy, które miały za zadanie upamiętnić 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego: wystawę Mors sola victris, gloria victis przygotowaną przez Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie i ekspozycję materiałów archiwalnych kaliskiego Archiwum z lat 1861-2013. Młodzież zobaczyła magazyny archiwalne i zgromadzone tam archiwalia. Wizyta zakończyła się w pracowni konserwatorskiej. Uczniowie uczestniczyli w pokazie, w trakcie którego zapoznali się z warunkami w jakich należy przechowywać materiały archiwalne. Kolejnym punktem było zaprezentowanie materiałów i sposobów konserwacji zniszczonych akt. Dowiedzieli się jak ważny wpływ na stan zachowania materiałów archiwalnych ma właściwa temperatura, wilgotność i promienie świetlne.