Przekazanie daru Zdzisława Uczkiewicza z Kalisza dla kaliskiego AP

W dniu 26 kwietnia br. nastąpiło oficjalne przekazanie daru Zdzisława Uczkiewicza z Kalisza dla kaliskiego Archiwum Państwowego. Składa się on z materiałów stanowiących pokłosie działalności darczyńcy w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, do którego wstąpił w 1971 r. Od tego momentu Zdzisław Uczkiewicz nie tylko aktywie uprawiał turystykę zorganizowaną, ale był także jej organizatorem. Był m.in. współzałożycielem Koła PTTK przy ZPDz "Polo" w Kaliszu, Klubu Turystyki Górskiej "Parzenica", członkiem ich władz, a także Oddziału Miejskiego i Zarządu Wojewódzkiego PTTK. Posiada uprawnienia: Organizatora Turystyki, Przodownika Turystyki Pieszej, Przewodnika Turystyki Górskiej oraz Instruktora Krajoznawstwa Polski. W 1986 r. został oznaczony Złotą Honorową Odznaką PTTK, a w 1998 r. mianowano go Honorowym Przewodnikiem Turystyki Pieszej. Najliczniejszą grupę spośród przekazanych materiałów stanowią fotografie z wędrówek po kraju: kilkadziesiąt pozytywów oraz kilka tysięcy negatywów autorstwa darczyńcy. Licznie reprezentowane są także różnego typu gadżety związane z organizowaniem imprez turystycznych - zjazdów, rajdów, jubileuszy, spotkań przewodników czy infrastrukturą turystyczną (schroniska). Są to plakietki, proporczyki, emblematy, naszywki, chusty, dyplomy uczestnictwa itp. Zdzisław Uczkiewicz przekazał także cała swoją, bogato ilustrowaną, dokumentację służącą do zdobywania kolejnych odznak i uprawnień krajoznawczo-turystycznych. Uzupełnieniem zbioru są kroniki Koła przy ZPDz "Polo", opracowania dotyczące Koła oraz Klubu Turystów Górskich "Parzenica" w Kaliszu czy śpiewniki turystyczne. Większość przekazanych materiałów prezentowanych było w przeszłości na autorskiej wystawie "Moje wędrówki". Przekazana dokumentacja stanowić będzie cenny materiał dla badaczy regionalnego i ogólnopolskiego ruchu krajoznawczo-turystycznego.