Kaliskie Archiwum Filmowe - I Edycja - Rok 2013

Pierwsza edycja projektu, obejmująca tematycznie najstarszy okres 1939-1945, ujrzała światło dzienne w 2013 r. Mieliśmy wtedy możliwość zapoznania się z relacjami Kazimiery Kludzińskiej, Lucyny Kwiatkowskiej, Sławomira Gzowskiego i Olecha Podlewskiego. W oparciu o te filmy przygotowano wówczas scenariusze lekcji archiwalnych, a młodzież z kaliskich szkół miała okazję do uczestniczenia w nietypowych lekcjach historii.

Biogramy oraz nagrane wywiady z bohaterami Kaliskiego Archiwum Filmowego w 2013 r.


SŁAWOMIR GZOWSKI

Sławomir Gzowski

Urodził się w Kaliszu w 1927 r. Z zawodu jest lekarzem ginekologiem. Pracował m. in. jako kierownik Pracowni Cytodiagnostycznej i lekarz Polikliniki w Kaliszu. Z jego inicjatywy w Kaliszu zaczął działać Telefon Zaufania. Za swoją działalność został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Odznaką Zasłużony dla Miasta Kalisza. Podzielił się swoimi wspomnieniami na temat pierwszych miesięcy okupacji, wysiedleniu do Generalnego Gubernatorstwa i powrocie do Kalisza pod koniec wojny. Z wersją filmową można zapoznać się w siedzibie Archiwum Państwowego w Kaliszu, indywidualnie w pracowni naukowej bądź w formie lekcji archiwalnej dla grup zorganizowanych. Zapraszamy!


OLECH PODLEWSKI

Olech Podlewski

Urodził się w 1933 r. w Koźminie Wielkopolskim. Jest historykiem kultury materialnej, był kierownikiem kaliskich instytucji kultury. Obecnie przebywa na emeryturze. Jego wspomnienia dotyczą dnia powszedniego w czasie okupacji w Koźminie Wielkopolskim.


KAZIMIERA KLUDZIŃSKA

Kazimiera Kludzińska

Urodziła się w 1927 r. w Dobrzecu. Pracowała jako księgowa i urzędnik. Obecnie jest na emeryturze. Opowiedziała o pierwszych miesiącach okupacji, wysiedleniu na Lubelszczyznę i trudnym życiu w tamtejszych wsiach.


LUCYNA KWIATKOWSKA

Lucyna Kwiatkowska

Urodziła się w 1926 r. we Lwowie. Z wykształcenia farmaceutka, obecnie jest na emeryturze. Wspominała o życiu codziennym okupowanej Warszawy i Powstaniu Warszawskim.