Szukamy świadków zbrodni

Archiwum Państwowe w Kaliszu, we współpracy z Biurem Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej, poszukuje grobów osób zamordowanych przez władze komunistyczne w latach 1945-1956 za działalność niepodległościową. W związku z powyższym Archiwum zwraca się z apelem do członków ich rodzin, świadków oraz tych wszystkich, którzy posiadają informacje na temat zbrodni/miejscu pochówku, a także są w posiadaniu zdjęć pomordowanych, list ofiar lub innej przydatnej dokumentacji, o kontakt telefoniczny (62 767 10 22), listowny (ul. Poznańska 207, 62-800 Kalisz) lub mailowy (sekretariat@archiwum.kalisz.pl).