Ogólnopolska konferencja pt. "Prasa opozycyjna w Polsce w latach 1945-1990"

Archiwum Państwowe w Kaliszu wraz z Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu w grudniu 2017 r. organizuje ogólnopolska konferencję pt. "Prasa opozycyjna w Polsce w latach 1945-1990".

Głównym jej celem jest podzielenie się uwagami i przemyśleniami na temat różnego rodzaju druków wydawanych przez ugrupowania opozycyjne w latach kiedy w naszym kraju panowała cenzura. Prasa jest jednym z filarów, na którym wspiera się każda władza, jest też narzędziem walki. W przypadku wydawnictw bezdebitowych odnosi się to do zbrojnych organizacji niepodległościowych, różnego rodzaju formacji demokratycznych, NSZZ "Solidarność", a także młodej III RP.

Uczestnikami konferencji będą m. in. pracownicy sieci archiwów państwowych, Instytutu Pamięci Narodowej, uczelni wyższych i towarzystw naukowych. Wszystkie wygłoszone referaty zostaną wydane drukiem w 2018 r.