Bazy danych

Szczegółowe informacje o zasobie kaliskiego Archiwum dostępne są w następujących ogólnopolskich bazach danych:


ZoSIA (Zintegrowany System Informacji Archiwalnej) - Przejdź do bazy
Zawiera całość ewidencji kaliskiego Archiwum na poziomie: 1) zespołu i zbioru archiwalnego oraz 2) jednostki archiwalnej (księgi, poszytu, teczki, mapy, fotografii) wraz z indeksami (o ile zostały opracowane). Dane z bazy wraz ze skanami jednostek dostępne są na ogólnopolskim portalu Szukajwarchiwach.


PRADZIAD - Przejdź do bazy
Księgi metrykalne i stanu cywilnego przechowywane w archiwach państwowych i niektórych kościelnych.


ELA - Przejdź do bazy
Różnego typu spisy ludności (księgi meldunkowe, ewidencja gruntów, spisy podatników, wyborców itp.).

Uwaga baza będzie funkcjonować do końca czerwca 2018 r.