Bibliografia

 • Ad fontes! - Do źródeł. Od konkursu "Co wiesz o Kaliszu?" do konkursu "Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego", zebrała i oprac. Anna Bestian-Zając, red. Grażyna Schlender, Kalisz 2014
 • Andrzejewski Karol, Waliś Grzegorz, Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Kaliszu [w:] Pięćdziesięciolecie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich 1965-2015, red. Krzysztof Stryjkowski, Warszawa 2015, s. 43-48
 • Archiwalny Biuletyn Informacyjny. Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Poznaniu oraz jego archiwa powiatowe, Warszawa 1956
 • Archiwum Państwowe Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego oraz jego archiwa terenowe. Przewodnik po zasobie archiwalnym, red. Czesław Skopowski, Warszawa 1969
 • Archiwum Państwowe w Kaliszu. Informator o zasobie archiwalnym, oprac. Grzegorz Waliś, Warszawa 2004
 • Bestian-Zając Anna, Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego, "Panorama Wielkopolskiej Kultury", nr 4, 2010, s. 6
 • Bestian-Zając Anna, Ad fontes! Po raz drugi, "Panorama Wielkopolskiej Kultury", nr 4, 2011, s. 16
 • Bestian-Zając Anna, Digitalizacja akt staropolskich Kalisza, "Rocznik Kaliski", t. 37, 2011, s. 191-194
 • Bestian-Zając Anna, Kaliskie spotkania archiwalne - nowa inicjatywa dla sympatyków historii, "Rocznik Kaliski", t. 39, 2013, s. 290-296
 • Bestian-Zając Anna, Kalisz i region kaliski. 260 pytań i odpowiedzi (recenzja), "Archiwista Polski", nr 4, 2012, s. 84-87
 • Bestian-Zając Anna, Narodziny oraz dwie pierwsze edycje Kaliskiego Archiwum Filmowego, "Rocznik Kaliski", t. 41, 2015, s. 133-150
 • Bestian-Zając Anna, Ocaleni z nieludzkiej ziemi, "Panorama Wielkopolskiej Kultury", nr 2, 2010, s. 21
 • Bestian-Zając Anna, Okupacja Poznania oczami dziecka. Rozbiór krytyczny pamiętnika "Głodny" Alojzego Andrzeja Łuczaka, "Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny", r. 15, 2012, s. 131-164,
 • Bestian-Zając Anna, Portret miasta w plenerze, "Panorama Wielkopolskiej Kultury", nr 4, 2010, s. 21
 • Bestian-Zając Anna, Społeczeństwo Sulmierzyc w XIX w., [w:] Dziedzictwo Kulturowe Miasta Kalisza i Regionu Południowej Wielkopolski, t. 1, red. Samanta Kowalska, Kalisz 2011, s. 182-199
 • Bestian-Zając Anna, Wystawa archiwistów kaliskich pt. "Spacerem w przeszłość...", "Rocznik Kaliski", t. 36, 2010, s. 377-382
 • Bęcka Krystyna, Dziewiętnastowieczne akta parafii św. Mikołaja w Kaliszu, "Rocznik Kaliski", t. 39, 2013, s. 203-222
 • Bęcka Krystyna, Pietrzak Edyta, Dobrzec w dokumentach z XIX i XX w. w Archiwum Państwowym w Kaliszu, "Rocznik Kaliski", t. 29, 2003, s. 243-256
 • Bielecki Kazimierz, Powstanie i działalność archiwów podległych Archiwum Państwowemu w Poznaniu w latach 1950 -1960 z uzupełnieniem danych o zasobie za lata 1961-1965, "Archeion", t. 49, 1968, s. 61-78
 • Bliziński Wacław, Początki pracy w Liskowie, oprac. Grzegorz Waliś, "Kronika Wielkopolski", nr 1, 2001, s. 95-108
 • Bliziński Wacław, Wspomnienia z mego życia i pracy, oprac. Grzegorz Waliś, Kalisz 2003
 • Calisiana rozproszone w archiwach polskich (1945-1989), red. Grażyna Schlender, Kalisz 2015
 • Calisiana rozproszone. Źródła do dziejów Kalisza w polskich zasobach archiwalnych, red. Grażyna Schlender, Kalisz 2012
 • Chlebba Tomasz, Kalisz i region kaliski. 260 pytań i odpowiedzi (recenzja), "Rocznik Kaliski", t. 36, 2010, s. 417-420
 • Chlebba Tomasz, Portret miasta. Architektura Kalisza w dokumentach archiwalnych (recenzja), "Archiwista Polski", nr 4, 2012, s. 87-90
 • Doktór Maria, II Marcowy Maraton Archiwalny 2013, czyli archiwum dla każdego, "Archiwista Polski", nr 3, 2013, s. 83-86
 • Doktór Maria, Gdzie szukać kaliskich archiwaliów. Konferencja naukowa z okazji 60-lecia Archiwum Państwowego w Kaliszu, "Przegląd Wielkopolski", nr 1, 2012, s. 66-67
 • Doktór Maria, Nieśmiertelni, "Kalisia Nowa", nr 4-5-6, 2010, s. 43
 • Doktór Maria, Obchody 60-lecia Archiwum Państwowego w Kaliszu, "Rocznik Kaliski", t. 38, 2012, s. 279-284
 • Doktór Maria, Wystawy on-line w Archiwum Państwowym w Kaliszu, "Kronika Wielkopolski", nr 1, 2010, s. 171-177
 • Dokumenty mówią. Kalisz w dokumentach archiwalnych oraz Curiosa czyli rechot historii w archiwach państwowych. Katalog wystawy, pomysł i układ Barbara Berska, Grażyna Schlender, red. Grażyna Schlender, Kalisz 2009
 • Dudziński Ludwik, Ofiarny stos. Dziennik legionisty, oprac. Grzegorz Waliś, Kalisz 2006
 • Dziecko w archiwaliach, koncepcja wydawnictwa Anna Bestian-Zając, red. Grażyna Schlender, Kalisz 2015
 • Falkowski Piotr, Źródła do dziejów NSZZ "Solidarność" w aktach Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej województwa kaliskiego, "Rocznik Kaliski", t. 41, 2015, s. 161-167
 • Falkowski Piotr, Źródła do dziejów NSZZ "Solidarność" w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu [w:] Calisiana rozproszone w archiwach polskich (1945-1989), red. Grażyna Schlender, Kalisz 2015, s. 151-175
 • Fołtarz Lidia, Zbiór ksiąg stanu cywilnego w zasobach Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Kaliszu, "Rocznik Kaliski", t. 17, 1984, s. 259-269
 • Historia Kalisza w plakatach. Afisze i plakaty w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu, koncepcja wydawnictwa Maria Doktór, red. Grażyna Schlender, Kalisz 2012
 • Informator Kaliski. Kaliskie materiały archiwalne (gospodarka drogowa, gospodarka wodna, ochrona środowiska) w zasobach wojewódzkich archiwów państwowych w Kaliszu, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu, oprac. Lidia Fołtarz, Kalisz 1982
 • Informator o zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu (stan na 30 września 1998 r.), oprac. Grzegorz Waliś, Kalisz 1998
 • Inwentarz zespołu akt Naczelnik Powiatu Kaliskiego [Deutscher Kreischef in Kalisch] z lat 1914-1918 [1919], oprac. Edyta Pietrzak, red. Grażyna Schlender, Kalisz 2014
 • Janota-Bzowski Zdzisław, Wspomnienia pamiętnikarskie, oprac. Grzegorz Waliś, "Rocznik Kaliski", t. 30, 2004/2005, s. 207-218
 • Jaśko Sylwia, Portret miasta. Architektura Kalisza w dokumentach archiwalnych, "Rocznik Kaliski", t. 36, 2010, s. 328-329
 • Kaliski przemysł włókienniczy. Katalog wystawy, red. Grażyna Schlender, Kalisz 2013
 • Kalisz i region kaliski. 260 pytań i odpowiedzi, oprac. Grażyna Schlender, Kalisz 2010
 • Kalisz - rok 1914. Materiały źródłowe, red. Mirosława Lisiecka, Karol Pawlak, Kalisz 1980
 • Kalisz - rok 1914. Materiały źródłowe, red. Mirosława Lisiecka, Roman Szczepaniak, Kalisz 1980
 • Kubiak Krystyna, Akta do dziejów Narodowego Banku Polskiego w Kaliszu w latach 1945-2003 w Archiwum Państwowym w Kaliszu, "Rocznik Kaliski", t. 30, 2004/2005, s. 251-257
 • Kubiak Krystyna, Wystawa w Archiwum Państwowym w Kaliszu "Z dziejów rzemiosła kaliskiego", "Rocznik Kaliski", t. 33, 2007, s. 312-315
 • Kubiak Krystyna, Źródła archiwalne do dziejów NSZZ "Solidarność" w zasobie Archiwum Państwowego w Kalisz, "Rocznik Kaliski", t. 33, 2007, s. 261-266
 • Lisiecka Mirosława, Archiwalia do dziejów przemysłu w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu, [w:] Dziedzictwo przemysłowe Kalisza i regionu, red. Tadeusz Krokos, Kalisz 2003, s. 35-44
 • Lisiecka Mirosława, Pawlak Karol, Waliś Grzegorz, Zniszczenie i odbudowa Kalisza (1914-1928): wybrane teksty źródłowe, "Rocznik Kaliski", t. 29, 2003, s. 167-180
 • Materiały ikonograficzne w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu. Katalog wystawy, red. Grażyna Schlender, Kalisz 2011
 • Materiały źródłowe do dziejów powstania styczniowego w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu, wybór i oprac. Grzegorz Waliś, red. Grażyna Schlender, Kalisz 2013
 • Mąkosza Edward, Wspomnienia z Liskowa, oprac. Grzegorz Waliś, "Kronika Wielkopolski", nr 3, 2003, s. 105-120
 • Michałek Władysław, Materiały archiwalne do dziejów Kalisza i dawnego powiatu kaliskiego, "Rocznik Kaliski", t. 3, 1970, s.305-321
 • Mitkiewicz Leon, Pobyt 9. Brygady Jazdy w Kaliszu, oprac. Grzegorz Waliś, "Kronika Wielkopolski", nr 4, 2004, s. 111-124
 • Ocalmy od zapomnienia. Darczyńcy Archiwum Państwowego w Kaliszu i ich dary. Katalog wystawy, oprac. Grzegorz Waliś, red. Grażyna Schlender, Kalisz 2014
 • Parafia ewangelicko-augsburska w Kaliszu. Materiały do dziejów, oprac. Mirosława Lisiecka, Krzysztof Walczak, Kalisz 1995
 • Paterski Karol, Źródła dotyczące powiatu kępińskiego w latach 1945-1956 w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu, [w:] Kępno i Ziemia Kępińska w latach 1945-1956, red. Jerzy Bednarek, Joanna Żelazko, Łódź 2007, s. 183-199
 • Pietrzak Edyta, Materiały ikonograficzne w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu, "Rocznik Kaliski", t. 37, 2011, s. 151-164
 • Pietrzak Edyta, Steczek Czerniawska Elżbieta, Kalendarze kaliskie. Obraz minionego świata, Kalisz 2011 (recenzja), "Rocznik Kaliski", t. 39, 2013, s. 327-329
 • Pietrzak Edyta, Waliś Grzegorz, Archiwalia okresu okupacji hitlerowskiej w Archiwum Państwowym w Kaliszu, "Biuletyn Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi", t. 6, 1998, s. 149-158
 • Pietrzak Edyta, Zburzenie Kalisza, "Tygodnik Powszechny", nr 32, 2014, s. 7
 • Portret miasta. Architektura Kalisza w dokumentach archiwalnych, red. Grażyna Schlender, Jerzy A. Splitt, Kalisz 2010
 • Schlender Grażyna, Aparat represji III Rzeszy w Kaliszu w czasie II wojny światowej, "Kronika Wielkopolski", nr 4, 2009, s. 31-39
 • Schlender Grażyna, Biuletyn Informacyjny NSZZ RI Solidarność [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 1, red. Mirosława Łątkowska, Warszawa 2010, s. 47
 • Schlender Grażyna, 24 biogramy działaczy "S" [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, red. Grzegorz Waligóra, t. 2, Warszawa 2012
 • Schlender Grażyna, 25 biogramów działaczy "S" [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, red. Mirosława Łątkowska, t. 1, Warszawa 2010
 • Schlender Grażyna, 47 biogramów [w:] Słownik biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej Ziemi Kaliskiej, t. 3, red. Danuta Wańka, Kalisz 2007
 • Schlender Grażyna, Gaszyńska Zofia [w:] Turek i okolice. Słownik biograficzny, red. Wanda Grzeszkiewicz, Turek 2011, s. 74-76
 • Schlender Grażyna, Grupa Harpun w Kępnie [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 1, red. Mirosława Łątkowska, Warszawa 2010, s. 136
 • Schlender Grażyna, Kaliska Ochotnicza Straż Pożarna w Polsce Ludowej, [w:] Ochotnicza Straż Pożarna w Kaliszu 1864-2014, red. Tadeusz Olejnik, Krzysztof Walczak, Kalisz 2014, s. 273-392
 • Schlender Grażyna, Kościół i klasztor oo. Jezuitów w Kaliszu [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, red. Grzegorz Waligóra, Warszawa 2012, s. 199
 • Schlender Grażyna, Kościół w województwie kaliskim w okresie stanu wojennego, "Kronika Wielkopolski", nr 3, 2008, s. 32-43
 • Schlender Grażyna, Książnica Asnykowska w Kaliszu, Kalisz 2007
 • Schlender Grażyna, Magazyn Polski Walczącej Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ "Solidarność" [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 1, red. Mirosława Łątkowska, Warszawa 2010, s. 263
 • Schlender Grażyna, Międzyregionalna Komisja Koordynacyjna "Solidarność" Kalisz - Konin - Sieradz [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, red. Grzegorz Waligóra, Warszawa 2012, s. 265
 • Schlender Grażyna, Młodzieżowa Grupa Piątkowa [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, red. Grzegorz Waligóra, Warszawa 2012, s. 270
 • Schlender Grażyna, Młodzieżowa Organizacja Podziemna "Orzeł" w Kaliszu (1952), "Rocznik Kaliski", t. 37, 2011, s. 63-80
 • Schlender Grażyna, "Nasza Solidarność. Pismo Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej Kalisz - Konin - Sieradz" (1983-1984) [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, red. Grzegorz Waligóra, Warszawa 2012, s. 281
 • Schlender Grażyna, NSZZ "Solidarność" Region Wielkopolska Południowa [w:] NSZZ "Solidarność", t. 4. Polska Zachodnia, red. Łukasz Kamiński, Grzegorz Waligóra, Warszawa 2010, s. 493-541
 • Schlender Grażyna, NSZZ "Solidarność" w Ostrowie Wielkopolskim w latach 1980-1990 [w:] Ostrów Wielkopolski. Ilustrowane Dzieje Miasta, red. Witold Banach, Ostrów Wielkopolski 2009, s. 305-313
 • Schlender Grażyna, Ochotnicza Straż Pożarna w Kaliszu w III Rzeczypospolitej [w:] Ochotnicza Straż Pożarna w Kaliszu 1864-2014, red. Tadeusz Olejnik, Krzysztof Walczak, Kalisz 2014, s. 393-489
 • Schlender Grażyna, Radio "Solidarność" w Ostrzeszowie (1987-1989) [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, red. Grzegorz Waligóra, Warszawa 2012, s. 354
 • Schlender Grażyna, Solidarność Walcząca w południowej Wielkopolsce (1982-1990) [w:] Organizacja Solidarność Walcząca w Wielkopolsce w latach 1983-1990, red. Krzysztof Brzechczyn, Przemysław Zwiernik, Poznań 2009, s. 83-94
 • Schlender Grażyna, Sześćdziesiąt lat działalności Archiwum Państwowego w Kaliszu. Zarys dziejów, red. Maria Doktór, Grzegorz Waliś, Kalisz 2011
 • Schlender Grażyna, Sześćdziesięciolecie kaliskiego archiwum, "Spotkania z Zabytkami", nr 5-6, 2011, s. 48
 • Schlender Grażyna, Związkowy Dom Kultury "Solidarność" w Kaliszu (1981) [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, red. Grzegorz Waligóra, Warszawa 2012, s. 516
 • Sobczak-Waliś Monika, Waliś Grzegorz, Miejsca pamięci powstania styczniowego na terenie powstańczego województwa kaliskiego, Kalisz 2013
 • Sobczak-Waliś Monika, Waliś Grzegorz, Wystawa "Praca i Kultura Wsi" w Liskowie w 1937 roku, Lisków 2012
 • Spis zespołów Archiwum Państwowego w Kaliszu stan na 30 czerwca 2000 r., oprac. Grzegorz Waliś, Kalisz 2000
 • Szczepaniak Roman, Akta notarialne kaliskie i ich znaczenie dla badań naukowych, "Rocznik Kaliski", t. 9, 1976, s. 249-269
 • Szczepaniak Roman, Archiwum Państwowe w Kaliszu, "Rocznik Kaliski", t. 3, 1970, s. 295-304
 • Szczepaniak Roman, Archiwum Państwowe w Kaliszu. Jego przeszłość, teraźniejsza działalność, "Archeion", t. 43, 1966, s. 83-93
 • Szczepaniak Roman, Materiały archiwalne do dziejów przemysłu w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Kaliszu, "Rocznik Kaliski", t. 17, 1984, s. 277-289
 • Szczepaniak Roman, Materiały archiwalne do dziejów regionu kępińsko-ostrzeszowskiego w zasobie aktowym Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Kaliszu, "Rocznik Kaliski", t. 13, 1980, s. 277-289
 • Szczepaniak Roman, Materiały archiwalne do dziejów regionu krotoszyńsko-koźmińskiego w zasobie aktowym Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Kaliszu, "Rocznik Kaliski", t. 14, 1981, s. 277-289
 • Szczepaniak Roman, Materiały archiwalne do dziejów szkolnictwa w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Kaliszu, "Rocznik Kaliski", t. 12, 1978, s.289-301
 • Szczepaniak Roman, Rola Archiwum w Kaliszu w minionym dwudziestoleciu i jego najbliższe zadania, "Archiwista", nr 2, 1971, s. 5-11
 • Szkolnictwo Ziemi Kaliskiej w materiałach Archiwum Państwowego w Kaliszu, oprac. Krystyna Kubiak, Edyta Pietrzak, red. Grażyna Schlender, Kalisz 2008
 • Szkoła im. Józefa Piłsudskiego w Dobrzecu. Historia, nauczyciele, absolwenci, oprac. Krystyna Bęcka, Maria Doktór, red. Grażyna Schlender, Kalisz 2008
 • Waliś Grzegorz, Archiwum Państwowe w Kaliszu i jego zbiory, "Spotkania z Zabytkami", nr 5-6, 2011, s. 47-50
 • Waliś Grzegorz, Charakterystyka zasobu Archiwum Państwowego w Kaliszu [w:] Calisiana rozproszone. Źródła do dziejów Kalisza w polskich zasobach archiwalnych, red. Grażyna Schlender, Kalisz 2012, s. 179-204
 • Waliś Grzegorz, 11 biogramów [w:] Słownik biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej Ziemi Kaliskiej, t. 3, red. Danuta Wańka, Kalisz 2007
 • Waliś Grzegorz, Judaika w zasobie Archiwum Państwowym w Kaliszu, [w:] Źródła archiwalne do dziejów Żydów w Polsce, red. Bolesław Woszczyński, Violetta Urbaniak, Warszawa 2001, s. 155-161
 • Waliś Grzegorz, Materiały archiwalne dotyczące ochrony zdrowia w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu, "Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego", nr 7, 2001, s. 74-81
 • Waliś Grzegorz, Materiały Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu [w:] Calisiana rozproszone w archiwach polskich (1945-1989), red. Grażyna Schlender, Kalisz 2015, s. 177-234
 • Waliś Grzegorz, Model pracy społecznej i wzorowej wsi księdza Wacława Blizińskiego, "Rocznik Kaliski", t. 28, 2002, s. 59-72
 • Waliś Grzegorz, Naczelnik Wojenny Kaliski 1831-1858 [1866] - charakterystyka zawartości akt, "Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk", nr 8, 2004, s. 9-28
 • Waliś Grzegorz, Ochotnicza Straż Pożarna w Liskowie. Zarys dziejów, Lisków 2002
 • Waliś Grzegorz, Okres do 1918 r., [w:] Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Liskowie, Lisków 2005, s. 9-12
 • Waliś Grzegorz, Spółdzielczość - idee fixe ks. W. Blizińskiego, "Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk", nr 7, 2002, s. 105-121
 • Waliś Grzegorz, 6 biogramów [w:] Słownik biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej Ziemi Kaliskiej, t. 2, red. Danuta Wańka, Kalisz 2003
 • Z dziejów rzemiosła kaliskiego. Materiały archiwalne, Katalog wystawy, oprac. Krystyna Kubiak, Kalisz 2007
 • Źródła do dziejów Powstania Wielkopolskiego w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu, oprac. Adam Nawrocki, Grzegorz Waliś, red. Grażyna Schlender, Kalisz 2008