English version
Saga rodu Galantów z Goliszewa Kaliskie Archiwum Filmowe - Przejdź na podstronę V Marcowy Maraton Archiwalny - Przejdź na podstronę 65 lat Archiwum Państwowego w Kaliszu (1951-2016) - Przejdź na podstronę

Dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu informuje, że na podstawie Zarządzenia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów piątek (27 maja), przypadający bezpośrednio po święcie Bożego Ciała, będzie dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej. W zamian Archiwum Państwowe w Kaliszu będzie otwarte w sobotę - 4 czerwca.


Ankieta badania poziomu usłg i oczekiwań Klienta -  Przejdź na podstronę