Calisiana rozproszone po 1945 r.

W 2011 r., z okazji jubileuszu 60 lat istnienia Archiwum Państwowego w Kaliszu, w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza odbyła się konferencja pt. "Calisiana rozproszone w archiwach polskich". Organizacja konferencji pt. "Calisiana rozproszone po 1945 r." w 2015 r. będzie naturalną kontynuacją zapoczątkowanego niespełna trzy lata temu cyklu.

Główną ideą przedsięwzięcia jest przedstawienie obecnego stanu wiedzy na temat materiałów archiwalnych dotyczących Kalisza, przechowywanych w innych archiwach, wytworzonych po 1945 r. Do współpracy zaprosiliśmy archiwistów z Archiwum Sejmu i Senatu RP, sieci archiwów państwowych, archiwów wojskowych, oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Wystąpień prelegentów wysłuchamy w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza w październiku 2015 r. Pokłosiem konferencji będzie wydawnictwo, które pozwoli skonsolidować źródła wiedzy na temat Kalisza z czasów powojennych i odpowiednio je upowszechnić. Będzie to przyczynek do badań nad historią Kalisza w trudnych latach komunizmu.