Historie z rodzinnych archiwów

W dniu 28 sierpnia 2020 r. w Archiwum Państwowym w Kaliszu odbyła się prezentacja wystawy i promocja katalogu pt. "Niepodległa. Historie z rodzinnych archiwów". Tym samym kaliska placówka wpisała się w obchody odzyskania przez Polskę niepodległości, jubileuszu zwycięskiej bitwy warszawskiej oraz w ogólnopolski projekt archiwów państwowych "Archiwa Rodzinne Niepodległej". Spotkanie otworzyła dyrektor APK dr Grażyna Schlender uroczyście witając przybyłych gości, głównie darczyńców: Annę Jabłkowską-Klimas, Alinę Kałużną, Józefa Kaczkowskiego, Jana Maka, Stanisława Perlińskiego, Marka Wróbla, Małgorzatę Wrotkowską, jak również sympatyków placówki: dr Ewę Andrysiak, kaliską radną Kamilę Majewską, Ewę Obałę, dr hab. Krzysztofa Walczaka oraz Mieczysława Zarembę.

Dr Grażyna Schlender omówiła pokrótce ideę całego przedsięwzięcia, który jest swoistym ukłonem w stronę darczyńców przekazujących Archiwum swoje rodzinne pamiątki. Dyrektor zwróciła uwagę na wagę archiwaliów, które mają wartość nie tylko emocjonalną, lecz przede wszystkim historyczną, tworząc tym samym "Historie z rodzinnych archiwów". Odzwierciedleniem wystawy jest katalog, który mówczyni wręczyła każdemu z uczestników spotkania z nadzieją na życzliwe przyjęcie i miłą lekturę, dziękując równocześnie wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania: darczyńcom, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, komisarzom wystawy i właścicielowi firmy "Edytor" Sławomirowi Woźniakowi z Kalisza, który odpowiada za skład i druk albumu. Wszyscy obecni zostali również zaproszeniu na Dzień Archiwisty, który odbędzie się 30 września br., do utworzonego punktu konsultacyjnego służącego wsparciem i fachową poradą na temat sposobów prowadzenia domowego archiwum i zabezpieczania rodzinnych dokumentów.

Kolejnym punktem spotkania było omówienie przez Małgorzatę Szczepaniak wystawy złożonej z 55 dokumentów przekazanych przez 19 darczyńców. Archiwalia podzielono na 11 grup tematycznych: walka o niepodległość i granice II RP, odbudowa Kalisza, służba wojskowa, polityka, organizacje społeczne, życie na emigracji, religia, handel i rzemiosło, oświata, sport, znani kaliszanie.

Każdy dokument opatrzono informacją z jakiego zespołu pochodzi i przez kogo został ofiarowany. Na tablicach umieszczono także ogólne komentarze do każdego z tematów oraz do każdego z dokumentów. Wystawę przygotowali pracownicy Archiwum Państwowego w Kaliszu: Małgorzata Szczepaniak i Grzegorz Waliś, pod kierownictwem dyrektora APK dr Grażyny Schlender i wsparciu technicznym Tomasza Dalinkiewicza. Na koniec wykonano pamiątkowe zdjęcie darczyńców, których materiały wykorzystano na wystawie i w katalogu.