Media o nas - 2013

VI Kaliskie Spotkania Archiwalne


Wydawnictwo pt.: Materiały źródłowe do dziejów powstania styczniowego w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu


Patriotycznie zakręceni


Wystawa: Mors sola victris, gloria victis


Nasi archiwiści piszą o Archiwum


Kaliskie Archiwum Filmowe


Piąte Kaliskie Spotkania Archiwalne


Nowe skany na Szukajwarchiwach


Nagroda Prezydenta Miasta Kalisza w dziedzinie kultury


Promocja II tomu Encyklopedii Solidarności


Wystawa on-line: Nowe źródła do historii kaliskiego sportu


Wystawa on-line: Powiat Kaliski w XIX i XX wiecznej statystyce


Wystawa: Kalisz w starej fotografii


Dokumenty Włókniarza Kalisz


IV Kaliskie Spotkania Archiwalne


Monografia kaliskiej OSP


Digitalizacja zasobu Archiwum Państwowego w Kaliszu


Apel o przekazywanie pamiątek związanych ze Strażą Pożarną


Konkurs Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego


Spotkanie z darczyńcami


Wizyta Naczelnego Dyrektora AP - Zebranie sprawozdawcze za 2012 r.


Trzecie Kaliskie Spotkania Archiwalne


Wystawa: Kaliski Przemysł Włókienniczy


Dary dla Archiwum w 2012 r.


Nasi Archiwiści piszą o Archiwum


Wystawa on-line Powstanie styczniowe na Ziemi Kaliskiej


Apel o przekazywanie archiwaliów dotyczących powstania styczniowego


Wystawa on-line "Internowanie legionistów w obozie jenieckim..."


Drugie Kaliskie Spotkania Archiwalne


Kaliscy radni w Archiwum