Zabezpieczenie

Ponieważ materiały archiwalne przechowuje się wieczyście, bardzo ważną rzeczą jest ich fizyczne zabezpieczenie przez zniszczeniem. Robi się to w trojaki sposób:

1. Działania profilaktyczne, czyli:

 • stworzenie archiwaliom odpowiednich warunków przechowywania w zakresie właściwej temperatury i wilgotności w magazynach,
 • usuwanie z akt kurzu, stanowiącego pożywkę dla niszczących papier mikroorganizmów,
 • natłuszczanie opraw skórzanych,
 • umieszczanie akt w opakowaniach bezkwasowych (pudłach, teczkach, kopertach, obwolutach).

2. Konserwacja właściwa najbardziej zniszczonych dokumentów, obejmująca takie czynności jak:

 • odkwaszanie papieru,
 • czyszczenie mechaniczne akt,
 • rozklejanie i prostowanie akt,
 • podklejanie kart bibułką japońską,
 • uzupełnianie ubytków,
 • dublowanie kart,
 • przyklejanie marginesów,
 • rekonstrukcja oprawy.

3. Digitalizacja

Formą zabezpieczenia materiałów jest sporządzanie ich kopii, które udostępnia się zamiast oryginałów, chroniąc je w ten sposób przed nadmierną eksploatacją. Kiedyś sporządzano kopie papierowe, potem mikrofilmy, a obecnie skany.

Cyfryzacji poddawane są akta najbardziej "chodliwe", czyli stanu cywilnego oraz najstarsze (np. dokumentacja Naczelnika Powiatu Kaliskiego z XIX w.). W 2021 r. największym wyzwaniem na tym polu była digitalizacja ponad 400 kaset SVHS wytworzonych przez Telewizję Centrum w latach 90. XX w.

Skany udostępniane są na ogólnopolskim portalu "Szukaj w Archiwach", a także na platformie Dropbox, a jeżeli występują jakieś ograniczenia prawne (np. ochrona danych osobowych), w pracowni naukowej kaliskiego Archiwum.

Na koniec 2021 r. na "Szukajwarchiwach" było 1 711 297 skanów z zasobu kaliskiego Archiwum, natomiast na Dropboxie 760 718 skanów.