Gromadzenie

Jednym z podstawowych zadań archiwów państwowych jest gromadzenie akt. Jednak wbrew potocznym opiniom archiwa państwowe nie gromadzą wszystkich akt, a tylko te, które mają wartość historyczną. Nie ma natomiast znaczenia forma i sposób ich wytworzenia. Mogą to być:

 • wszelkiego rodzaju akta i dokumenty,
 • korespondencja,
 • dokumentacja finansowa, techniczna i statystyczna,
 • mapy i plany,
 • fotografie (pozytywy i negatywy),
 • nagrania dźwiękowe i filmy,
 • dokumenty elektroniczne.

Gromadzenie odbywa się zgodnie z obszarem działania konkretnego archiwum państwowego, tak więc do kaliskiego Archiwum trafiają akta z terenu byłego województwa kaliskiego. Główne źródła pozyskiwania materiałów archiwalnych to:

 • państwowe jednostki organizacyjne (np. urzędy stanu cywilnego),
 • samorządowe jednostki organizacyjne (np. urzędy gmin, urzędy miast, starostwa powiatowe),
 • zlikwidowane prywatne podmioty gospodarcze i organizacje społeczne,
 • darowizny prywatnych podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych i osób prywatnych,
 • zakupy.

W większości przypadków podmioty przekazujące akta są do tego zmuszone przepisami prawa, ale Archiwum często wychodzi z własną inicjatywą pozyskiwania dokumentów. Przykładem mogą być darowizny, czy Archiwum Pandemii.