Jesteśmy w trakcie modernizacji strony. Prosimy o wyrozumiałość.

Uprzejmie informujemy, że wszystkie akta osobowo-płacowe, dotychczas przechowywane w Archiwum Państwowym w Kaliszu, zostały przekazane Archiwum Państwowemu w Rzeszowie, do którego należy kierować wnioski o poświadczenie zatrudnienia i wynagrodzenia.

Aktualności

Zobacz wszystkie Aktualności

Uprzejmie informujemy, że od 17 sierpnia Archiwum Państwowego w Kaliszu znosi limity dotyczące ilości osób w czytelni oraz dotyczące ilości udostępnianych jednostek archiwalnych.

Osoba przystępująca do korzystania z materiałów archiwalnych w czytelni uzgadnia z pracownikiem obsługującym czytelnię telefonicznie 62 767 10 22 wew. 1 lub mailowo sekretariat@archiwum.kalisz.pl, pracownia@archiwum.kalisz.pl termin i godzinę wizyty.

Użytkownik przed zaplanowaną wizytą przesyła drogą elektroniczną zamówienie na materiały archiwalne - e-rewers. Zamówienie powinno być złożone co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

Przejdź do strony informacyjnej


Ankieta badania poziomu usług i oczekiwań Klienta - Przejdź na podstronę