Chcę skorzystać z biblioteki

Biblioteka Archiwum Państwowego w Kaliszu gromadzi publikacje z zakresu historii Polski, historii powszechnej, archiwistyki, encyklopedie ogólne i specjalistyczne, bibliografie (w tym regionalne), słowniki językowe i tematyczne, przewodniki po zasobach polskich i zagranicznych archiwów, a także różnorodne wydawnictwa informacyjne i źródłowe. Poważną pozycję w zasobie biblioteki stanowią monografie i inne opracowania o charakterze regionalnym.

Biblioteka posiada również czasopisma (najstarsze z 1813 r.), z których dużą część stanowią współczesne czasopisma regionalne. Ponadto w Archiwum znajduje się liczny zbiór XIX i XX wiecznych Dzienników Urzędowych. Czasopisma są ważnym uzupełnienieniem źródeł archiwalnych w zakresie informacji gospodarczych, społecznych i kulturowych.

Pomocą ułatwiającą korzystanie z zasobu biblioteki jest komputerowy katalog sporządzony w programie Access.


Zbiory biblioteki są udostępniane na miejscu w pracowni naukowej Archiwum w godzinach od 8:30 do 15:30

Plik w formacie PDFWykaz pozycji książkowych
Pobierz plik w formacie PDF

Plik w formacie PDFWykaz czasopism
Pobierz plik w formacie PDF