Europejski Portal Archiwalny

Europejski Portal Archiwalny zapewnia dostęp do informacji na temat materiałów archiwalnych z różnych krajów europejskich. Jest to także kompleksowa informacja na temat instytucji archiwalnych zlokalizowanych na całym kontynencie. Portal oferuje obecnie ponad 245 mln danych opisowych na poziomie jednostki archiwalnej oraz ponad 200 milionów skanów pochodzących ogółem z ponad 5700 archiwów i instytucji archiwalnych, zlokalizowanych w 30 państwach Europy i poza nią.

Portal pozwala na kompleksowe, wielopoziomowe wyszukiwanie informacji we wszystkich udostępnionych zespołach. Różnorodność sposobów wyszukiwania obejmuje zarówno hasła tekstowe, jak również rodzaje dokumentów, czy zakresy chronologiczne - wszystko w różnych konfiguracjach. Daje wgląd w zasoby większości największych europejskich archiwów i ich pomocy archiwalnych, co jest szczególnie interesujące dla samych archiwistów.

EPA powstał w ramach zakończonego niedawno projektu APEX, który realizowany był w latach 2012-2015 przez 33 partnerów europejskich. Wśród nich znalazła się Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i podległe im archiwa państwowe, w tym z Kalisza. W ostatnim tygodniu listopada br. kaliskie archiwum udostępniło swoje pomoce ewidencyjne (inwentarze, spisy zdawczo-odbiorcze) dla 219 zespołów archiwalnych obejmujących 45 073 j.a. Wśród nich są m.in. wszystkie akta metrykalne i stanu cywilnego, Akta miasta Kalisza, Naczelnik Powiatu Kaliskiego z okresu I wojny światowej, czy Wojewódzki Urząd Statystyczny w Kaliszu.

https://www.archivesportaleurope.net/pl/directory/-/dir/ai/code/PL-11