Jak odszukać dokumentację

Archiwum Państwowe w Kaliszu całą przechowywaną przez siebie dokumentację osobowo-płacową zlikwidowanych zakładów pracy przekazało w czerwcu 2021 r. do Archiwum Państwowego w Rzeszowie.

W przypadku niektórych zakładów posiadamy informację, gdzie jest ona przechowywana. Możesz do nas zadzwonić lub napisać, być może jesteśmy w stanie Ci pomóc.

W przypadku gdy zakład pracy był filią podległą centrali w Poznaniu czy Wrocławiu, informacji należy szukać w miejscu funkcjonowania zakładu macierzystego. Najlepiej skontaktuj się z właściwym archiwum państwowym.

Adres likwidatora swojego zakładu pracy (o ile taki był) możesz uzyskać we właściwym dla zlikwidowanego zakładu pracy Sądzie Gospodarczym. W przypadku byłego województwa kaliskiego jest to Sąd Gospodarczy w Kaliszu.

Dane o miejscach przechowywania akt pracowniczych po zakładach z całej Polski możesz znaleźć w internecie na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.