Media o nas - 2012

Recenzje


Kaliskie Spotkania Archiwalne


Wystawa on-line Wzorowa wieś Lisków i jej twórca


Obchody 100-lecia zburzenia Kalisza


Inauguracja sezonu kulturalnego 2012/2013


Rosyjska młodzież w kaliskim archiwum


Wystawa Afisze i Plakaty w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu


Wystawa on-line Galeria pod Dywanem


Zjazd Archiwistów we Wrocławiu


Wystawa on-line Żegnaj Szkoło


Wybory nowych władz SAP Oddział w Kaliszu


Materiał dot. genealogii przygotowany przez APK dla wiceministra Izraela


Wystawa on-line "Dla miłośników sportu"


Nasi archiwiści piszą o Archiwum


Wystawa on-line "Dawny Kalisz znany i nieznany"


Apel o przekazywanie materiałów archiwalnych


Wydawnictwo pt. Calisiana rozproszone


Wystawa on-line "Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek"


Konkurs Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego


Marcowy Maraton Archiwalny


Wystawa on-line "Wielkanoc"


Dary dla Archiwum w 2011 r


Monografia Sześćdziesiąt lat działalności Archiwum Państwowego w Kaliszu. Zarys dziejów.


Zmiana godzin urzędowania Archiwum


Wystawa "Ojciec Stefan Miecznikowski - kapłan i Wychowawca"


O naszym zasobie w mediach


Spotkanie Noworoczne Kaliszan


Pracownia digitalizacji


Wystawa "Twarze Kaliskiej Bezpieki"