Chcę przyjść do czytelni

Czytelnia jest czynna:

 • Poniedziałek - od 8:00 do 15:00
 • Wtorek - od 8:00 do 15:00
 • Środa - od 8:00 do 15:00
 • Czwartek - od 8:00 do 15:00
 • Piątek - od 8:00 do 15:00

Istnieje możliwość skorzystania z czytelni we wtorki do godziny 18:00 po wcześniejszym zgłoszeniu wizyty w czytelni (zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej do piątku) i złożeniu rewersów.

Jeśli chcesz skorzystać z materiałów archiwalnych w czytelni:

 1. uzgodnij termin i godzinę wizyty z naszym pracownikiem telefonicznie 62 767 10 22 wew. 1 lub mailowo pracownia@archiwum.kalisz.pl (w przypadku korzystania z czytelni we wtorki)
 2. zapoznaj się z Regulaminem korzystania z materiałów archiwalnych
 3. złóż zgłoszenie użytkownika oraz ewentualne pełnomocnictwa i upoważnienia (na miejscu w czytelni lub przez internet)
 4. samodzielnie wybierz jednostki archiwalne na podstawie inwentarzy dostępnych na miejscu w czytelni lub na szukajwarchiwach.gov.pl
 5. zamów je wypełniając jeden rewers na jedną jednostkę archiwalną
 6. wypełnione formularze i rewersy prześlij na maila co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem

Nie udostępnia się akt będących:

 • w stadium opracowania archiwalnego (niezewidencjonowanych, nieuporządkowanych),
 • materiałów podlegających skontrum, przemieszczeniom zasobu lub innym działaniom wymagającym ich czasowego wyłączenia,
 • materiałów archiwalnych poddawanych zabiegom konserwatorskim,
 • materiałów będących w złym stanie zachowania.

Ograniczenia w udostępnianiu mogą wynikać również z ograniczeń prawnych, dotyczyć mogą również np. ochrony danych osobowych, tytułu własności, danych jednostkowych itp.

Korzystając z materiałów archiwalnych nie możesz:

 • zmieniać porządku w układzie jednostki archiwalnej,
 • dokonywać w aktach jakichkolwiek notatek, znaków, dopisków,
 • sporządzać notatek lub odpisów umieszczając papier na aktach,
 • udostępniać zamówione przez siebie materiały archiwalne innym osobom,
 • zostawiać akta na stole po zakończonej pracy,
 • jeść, pić, palić, korzystać z telefonów komórkowych i głośno rozmawiać.

Okrycia, parasole, teczki, torby, plecaki, siatki i inne pakunki musisz zostawiać w szatni.

Możesz samodzielnie wykonywać fotografie cyfrowe materiałów archiwalnych w czytelni.

Możemy również na twoje zlecenie wykonać odpłatnie reprografie dokumentów – pobierz cennik.

Na twój wniosek i koszt możemy sprowadzić do czytelni mikrofilmy spoza swego zasobu, przechowywane w innym archiwum państwowego lub innej instytucji – pobierz wniosek