Popularyzacja

Działania popularyzatorskie są najmłodszym aspektem działalności archiwalnej, odgrywającym niezmiernie ważną rolę w procesie edukacji archiwalnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Z biegiem lat przyjęły one różnorodne formy przekazu. Można do nich zaliczyć m. in.: wystawy tradycyjne (stacjonarne i plenerowe), wystawy on-line, lekcje archiwalne, prelekcje i spotkania, konkursy, filmy promocyjne, stronę internetową, profile w mediach społecznościowych, kanały w serwisach internetowych.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół regionu kaliskiego do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej. W ramach zajęć uczniowie dowiedzą się czym jest Archiwum, na czym polega praca archiwisty, jakie dokumenty posiadamy w zasobie i w jaki sposób należy zapewnić im najlepsze warunki przechowywania. Jeśli chcielibyście Państwo, by nasi pracownicy przygotowali dla dzieci i młodzieży inny temat zajęć jest również możliwe po wcześniejszym kontakcie z nami.

Wszelkich informacji w sprawie lekcji archiwalnych udziela dr Anna Bestian-Zając - tel. (62) 767 10 22 wew. 83.

W ramach działalności popularyzatorskiej Archiwum prowadzi także imprezy cykliczne jak np.: Marcowy Maraton Archiwalny, Międzynarodowy Dzień Archiwów, akcja Archiwa Rodzinne Niepodległej.