Cennik

Wyciąg z załącznika do Zarządzenia nr 1/2020
Dyrektora Archiwum Państwowego
w Kaliszu z dnia 30 kwietnia 2020 r

Reprodukcje

1. kserokopie z oryginału lub wydruk kopii cyfrowej:

monochromatyczne:

 • format A4 – 1,00 zł
 • format A3 – 1,50 zł

wydruki wielobarwne:

 • format A4 – 3,00 zł
 • format A3 – 4,00 zł

2. kopie cyfrowe (skan lub fotografia)

wykonanie fotografii cyfrowej do wielkości formatu A3:

 • rozdzielczości 300 dpi – 2,00 zł
 • rozdzielczości 600 dpi – 3,00 zł

wykonanie fotografii cyfrowej od formatu A3 do A1:

 • rozdzielczości do 300 dpi – 10,00 zł

Wykonanie kopii z kopii cyfrowej jest bezpłatne.

Odpisy i wypisy:

(Ceny dotyczą każdej rozpoczętej strony w standardzie 1800 znaków ze spacjami) z dokumentów w języku polskim:

 • odpisy (wypisy) z druku lub maszynopisu – 20,00 zł
 • odpisy (wypisy) z rękopisu – 30,00 zł

z dokumentów w języku obcym:

 • odpisy (wypisy) z druku lub maszynopisu – 30,00 zł
 • odpisy (wypisy) z rękopisu – 40,00 zł

Informacja archiwalna

(wyszukiwanie informacji i danych, kwerendy z materiałów archiwalnych za każde rozpoczęte 0,5 h)

z dokumentów w języku polskim:

 • z druku lub maszynopisu – 20,00 zł
 • z rękopisu – 25,00 zł

z dokumentów w języku obcym:

 • z druku lub maszynopisu – 25,00 zł
 • z rękopisu – 30,00 zł